İçeriğe geç

Armagedon Savaşı Nedir?

Armagedon Savaşı Nedir?

Kutsal Kitabın cevabı

Armagedon, insan yönetimleriyle Tanrı arasında gerçekleşecek son savaşa atfeder. Bu yönetimler ve onları destekleyenler şimdi bile Tanrı’nın yönetimine boyun eğmeyerek O’na karşı olduklarını gösteriyor (Mezmur 2:2). Armagedon savaşı bu insan yönetimlerini sona erdirecek (Daniel 2:44).

“Armagedon” sözcüğü Kutsal Kitapta sadece bir kez, Vahiy 16:16 ayetinde geçer. Vahiy kitabı ‘yeryüzünün bütün krallarının’, “İbranice Armagedon denilen yere” “Mutlak Güce Sahip Tanrı’nın büyük gününde yapılacak savaş için” toplanacaklarını gösterir (Vahiy 16:14).

Armagedon’da kimler savaşacak? İsa Mesih Tanrı’nın düşmanlarına karşı zafer kazanmak için göklerde meleklerden oluşan bir orduya önderlik edecek (Vahiy 19:11-16, 19-21). Tanrı’nın düşmanları O’nun yönetimine karşı çıkan ve O’nu umursamayan kişilerdir (Hezekiel 39:7).

Armagedon Ortadoğu’da yapılacak bir savaş mı? Hayır. Armagedon savaşı belirli bir bölgeyle sınırlı olmayacak, tüm dünyayı kapsayacak (Yeremya 25:32-34; Hezekiel 39:17-20).

Armagedon ifadesi bazen “Har–​Magedon” (İbranice Har Megiddon) olarak çevrilir ve “Megiddo Tepesi” anlamına gelir. Megiddo eski İsrail topraklarında bulunan bir şehirdi. Tarih bu şehrin yakınlarında önemli savaşların yapıldığını gösterir; bunlardan bazıları Kutsal Kitapta da kayıtlıdır (Hâkimler 5:19, 20; 2. Krallar 9:27; 23:29). Bununla birlikte Armagedon eski Megiddo’nun yakınlarındaki bir yer olamaz. Çünkü burada büyük bir tepe yok ve hemen yanındaki Yizreel Ovası, Tanrı’yla savaşan o kadar kişiyi alacak genişlikte değil. Dolayısıyla, Armagedon Tanrı’nın yönetimine karşı koymak için son kez toplanan milletlerin dünya çapındaki durumudur.

Armagedon savaşı sırasında koşullar nasıl olacak? Tanrı’nın gücünü nasıl kullanacağını tam olarak bilmesek de dolu, deprem, şiddetli yağmur, ateş ve kükürt, şimşek ve hastalık gibi geçmişte kullandığı bazı silahları kullanması mümkündür (Eyüp 38:22, 23; Hezekiel 38:19, 22; Habakkuk 3:10, 11; Zekeriya 14:12). O kargaşada, Tanrı’nın düşmanlarından bazıları birbirini öldürecek. Fakat en sonunda kendileriyle savaşanın Tanrı olduğunu hepsi anlayacak (Hezekiel 38:21, 23; Zekeriya 14:13).

Armagedon’da dünya yok olacak mı? Yeryüzü sonsuza dek insanlığın evi olması için yaratıldığından, Armagedon’da gezegenimiz yok olmayacak (Mezmur 37:29; 96:10; Vaiz 1:4). Ayrıca insanlık da yok olmayacak, aksine Tanrı’nın hizmetçilerinden oluşan ‘büyük bir kalabalık’ sağ kalacak (Vahiy 7:9, 14; Mezmur 37:34).

Kutsal Kitapta “dünya” sözcüğü yeryüzü için kullanılmasının yanı sıra, Tanrı’ya karşı gelen kötü insan toplumu için de kullanılır (1. Yuhanna 2:15-17). Bu anlamda Armagedon “dünyanın sonu” olacak (Matta 24:3, Kitabı Mukaddes).

Armagedon ne zaman gerçekleşecek? İsa Mesih Armagedon savaşıyla doruğa ulaşacak ‘büyük sıkıntıdan’ söz ederken şöyle dedi: “O gün ve saat konusunda kimse bir şey bilmez ... yalnızca Baba bilir” (Matta 24:21, 36). Bununla birlikte, Kutsal Kitap Armagedon’un İsa’nın hazır bulunuşu sırasında gerçekleşeceğini gösterir ve bu dönem 1914’te başlamıştır (Matta 24:37-39).