İçeriğe geç

Ahit Sandığı Nedir?

Ahit Sandığı Nedir?

Kutsal Kitabın cevabı

Ahit Sandığı, Tanrı’nın isteğiyle ve O’nun talimatlarına uygun olarak eski İsrailoğulları tarafından yapılmış kutsal bir sandıktı. Bu sandıkta Hatırlatma Levhaları, yani iki taş levhaya yazılmış olan On Emir bulunuyordu (Çıkış 25:8-10, 16; 31:18).

  • Nasıl yapıldı? Ahit Sandığı 111 cm uzunluğunda, 67 cm genişliğinde ve 67 cm yüksekliğindeydi. Akasya ağacından yapılmıştı, hem içten hem de dıştan saf altınla kaplanmış ve altın bir kenar süsüyle süslenmişti. Kapağı saf altındandı ve üstünde her iki uca yerleştirilmiş iki altın kerubi bulunuyordu. Kerubiler karşılıklı duruyordu ve yüzleri kapağa dönüktü, kanatları ise yukarıya doğru açılıyor ve kapağın üzerini örtüyordu. Sandığın ayaklarının yukarısında dört altın halka vardı. Akasya ağacından yapılmış ve altınla kaplanmış sırıklar bu halkalardan geçiriliyordu ve Ahit Sandığı bu sırıklarla taşınıyordu (Çıkış 25:10-21; 37:6-9).

  • Nerede bulunuyordu? Ahit Sandığı ilk başlarda Kutsal Çadırın En Kutsal Yerinde bulunuyordu. Bir yerden başka bir yere taşınabilen bu çadır Ahit Sandığıyla aynı zamanda yapılmıştı. En Kutsal Yer bir perdeyle gizlenmişti, kâhinler ve halk göremiyordu (Çıkış 40:3, 21). Sadece başkâhin yılda bir kere, Kefaret Gününde bu kısma girebilir ve Ahit Sandığını görebilirdi (Levioğulları 16:2; İbraniler 9:7). Ahit Sandığı daha sonra Süleyman’ın yaptığı mabedin En Kutsal Yerine taşındı (1. Krallar 6:14, 19).

  • Amacı neydi? Tanrı’nın İsrailoğullarıyla Sina Dağı’nda yaptığı ahdi, yani antlaşmayı onlara hatırlatacak kutsal eşyalar Ahit Sandığında tutuluyordu. Ayrıca Kefaret Gününde bu sandığın kilit bir rolü vardı (Levioğulları 16:3, 13-17).

  • İçinde ne vardı? On Emrin yazılı olduğu taş levhalar Ahit Sandığına konan ilk eşyalardı (Çıkış 40:20). İçinde man bulunan altın testi ve “Harun’un tomurcuklanmış asası” da sonradan sandığa eklendi (İbraniler 9:4; Çıkış 16:33, 34; Sayılar 17:10). Fakat bir noktada bu testi ve asa Ahit Sandığından çıkarıldı, çünkü sandık mabede taşındığında içinde testi ve asa yoktu (1. Krallar 8:9).

  • Nasıl taşınıyordu? Ahit Sandığı akasya ağacından yapılmış sırıklar vasıtasıyla Levioğulları tarafından omuzda taşınıyordu (Sayılar 7:9; 1. Tarihler 15:15). Sırıklar her zaman Ahit Sandığına bağlıydı, böylece Levioğullarının sandığa dokunması gerekmiyordu (Çıkış 25:12-16). Ahit Sandığı taşınacağı zaman, Kutsal Yerle En Kutsal Yeri ayıran “bölme perdesi” sandığın üzerine örtülüyordu (Sayılar 4:5, 6). *

  • Neyi temsil ediyordu? Ahit Sandığı Tanrı’nın bulunduğu yeri temsil ediyordu. Örneğin, En Kutsal Yerde bulunan Ahit Sandığının üstünde ve İsrailoğullarının konakladığı yerin üstünde görünen bulut, Yehova’nın orada bulunduğunun ve onları desteklediğinin bir işaretiydi (Levioğulları 16:2; Sayılar 10:33-36). Ayrıca Kutsal Kitap Ahit Sandığının kapağında bulunan iki kerubiye değinerek Yehova’nın ‘kerubiler üzerinde oturduğunu’ söyler (1. Samuel 4:4; Mezmur 80:1). Bu kerubiler Yehova’nın ‘arabasını temsil ediyordu’ (1. Tarihler 28:18). Ahit Sandığının temsil ettiği şeye dayanarak Kral Davut, sandık Sion’a taşındıktan sonra Yehova’nın ‘Sion’da oturduğunu’ yazdı (Mezmur 9:11).

  • Başka nasıl adlandırılıyordu? Bu kutsal sandık için Kutsal Kitapta “Hatırlatma Sandığı”, “Ahit Sandığı”, “Yehova’nın sandığı” ve “[Yehova’nın] kudretinin sandığı” gibi çeşitli terimler kullanılır (Sayılar 7:89; Yeşu 3:6, 13; 2. Tarihler 6:41).

    Ahit Sandığının kapağı “kefaret kapağı” olarak adlandırılıyordu (1. Tarihler 28:11). Bu ifade kapağın Kefaret Günündeki özel rolüne dikkat çeker. O gün başkâhin kurban edilen hayvanların kanını kapağın önüne ve kapağa doğru serperdi. Başkâhinin bunu yapması “kendisi, evi ve İsrail cemaatinin tümü için” günahlara kefaret edilmesini, yani günahların örtülmesini sağlıyordu (Levioğulları 16:14-17).

Ahit Sandığı hâlâ duruyor mu?

Buna dair bir kanıt yoktur. Bu sandıkla bağlantılı ahdin yerine Mesih’in fidyesine dayanan “yeni bir ahit” yapıldığı için, Kutsal Kitap artık Ahit Sandığına gerek kalmadığını gösterir (Yeremya 31:31-33; İbraniler 8:13; 12:24). Ayrıca Kutsal Kitap Ahit Sandığının Tanrı’nın kavmi tarafından artık özlenmeyeceği bir zamanın geleceğini de önceden bildirmişti (Yeremya 3:16).

Yeni ahit yürürlüğe girdikten sonra elçi Yuhanna bir görüntüde Ahit Sandığını gökte gördü (Vahiy 11:15, 19). Bu sembolik sandık Tanrı’nın orada bulunduğunu ve bu yeni ahdi desteklediğini temsil ediyordu.

Ahit Sandığı İsrailoğullarının başarılı olmalarını sağlayan bir çeşit tılsım mıydı?

Hayır. Ahit Sandığına sahip olmak başarılı olmayı garantilemedi. Örneğin, İsrailoğulları Ay şehriyle savaştığında Ahit Sandığı yanlarında olmasına rağmen yenildiler, çünkü içlerinden biri Tanrı’ya sadık kalmamıştı (Yeşu 7:1-6). Başka bir olayda ise savaş alanına Ahit Sandığını götürmelerine rağmen Filistîlere yenildiler. Bu bozgunun sebebi İsrailoğullarından kâhin Hofni ve Finehas’ın kötülüğüydü (1. Samuel 2:12; 4:1-11). Savaş sırasında Filistîler sandığı ele geçirdi fakat Ahit Sandığını İsrailoğullarına teslim edene kadar Yehova onları birçok belayla vurdu (1. Samuel 5:11–6:5).

Ahit Sandığının tarihi

Yıl (MÖ)

Olay

1513

Betsalel ve ona yardım eden kişiler tarafından İsrailoğullarının bağışladıkları malzemeler kullanılarak yapıldı (Çıkış 25:1, 2; 37:1).

1512

Kutsal Çadır ve kâhinlik düzenlemesiyle birlikte Musa tarafından Yehova’ya adandı (Çıkış 40:1-3, 9, 20, 21).

1512—1070’den sonra

Birçok farklı yere taşındı (Yeşu 18:1; Hâkimler 20:26, 27; 1. Samuel 1:24; 3:3; 6:11-14; 7:1, 2).

1070’den sonra

Kral Davut tarafından Yeruşalim’e getirildi (2. Samuel 6:12).

1026

Süleyman’ın Yeruşalim’de inşa ettirdiği mabede taşındı (1. Krallar 8:1, 6).

642

Kral Yoşiya tarafından mabede geri getirildi (2. Tarihler 35:3). *

607’den Önce

Anlaşılan o ki mabetten çıkarıldı. Mabet MÖ 607’de yerle bir edildiğinde Babil’e götürülen ve sonra da Yeruşalim’e geri getirilen eşyalar arasında adı geçmez (2. Krallar 25:13-17; Ezra 1:7-11).

63

Romalı general Pompeius Yeruşalim’i fethettiğinde ve mabedin En Kutsal Yerine girdiğinde Ahit Sandığının kayıp olduğunu bildirmişti. *

^ p. 8 İsrailoğulları, Tanrı’nın Ahit Sandığının taşınması ve üstünün örtülmesiyle ilgili emirlerine itaat etmediklerinde bunun çok ağır sonuçlarıyla karşılaştılar (1. Samuel 6:19; 2. Samuel 6:2-7).

^ p. 31 Kutsal Kitap Ahit Sandığının ne zaman, neden ve kim tarafından mabetten çıkarıldığını söylemez.

^ p. 35 Tacitus’un Historiae adlı eseri V. kitap, 9. paragrafa bakın.