Bu inceleme sayfası Kutsal Kitap Aslında Ne Öğretiyor? kitabının 4. bölümüne dayanıyor.

İsa yeryüzündeyken hangi nitelikleri sergiledi? Bunlar bize Yehova Tanrı hakkında neler öğretir?