İçeriğe geç

GENÇLER SORUYOR

Vaftiz Edilmeli miyim? (1. Bölüm) – Vaftizin Anlamı

Vaftiz Edilmeli miyim? (1. Bölüm) – Vaftizin Anlamı

Her yıl Yehova’nın Şahidi olarak yetiştirilen birçok genç vaftiz ediliyor. Sen de bu adımı atmayı düşünüyor musun? Eğer düşünüyorsan önce kendini adamanın ve vaftiz edilmenin ne anlama geldiğini bilmen gerek.

 Vaftiz nedir?

Kutsal Kitap vaftizin sadece su serpilerek değil suya tamamen daldırılarak yapıldığını gösterir. Suya daldırılmak önemli bir sembolik anlam taşır.

  • Vaftiz edilirken suya daldırıldığında, bundan sonra sadece kendi isteğine göre yaşamayacağını herkesin önünde gösterirsin.

  • Sudan çıkarıldığında, Tanrı’nın isteğini yapmak üzere yeni bir hayata başladığını gösterirsin.

Vaftiz edildiğinde, Yehova’nın doğru ve yanlış konusunda standart koyma yetkisini kabul ettiğini ve O’nun isteğini her zaman yerine getireceğine dair söz verdiğini herkesin önünde gösterirsin.

Şunu düşün: Tanrı’ya itaatli bir yaşam sürme kararını başkalarının önünde göstermeye neden istekli olmalısın? 1. Yuhanna 4:19 ve Vahiy 4:11 ayetlerine bak.

 Kendini adamak nedir?

Vaftiz edilmeden önce kendini kişisel olarak Yehova’ya adamalısın. Nasıl?

Yehova’ya özel bir dua edersin ve duanda, ne olursa olsun ve başkaları ne yaparsa yapsın Yehova’nın isteklerini yerine getireceğine ve O’na sonsuza dek hizmet edeceğine söz verirsin.

Vaftiz edildiğinde bu kişisel adağını başkalarına göstermiş olursun. Artık kendin için yaşamadığını, Yehova’ya ait olduğunu başkalarının bilmesini sağlarsın (Matta 16:24).

Şunu düşün: Kendini Yehova’ya adadığında neden daha iyi bir hayata sahip olursun? İşaya 48:17, 18 ve İbraniler 11:6 ayetlerine bak.

 Vaftiz neden önemlidir?

İsa’nın öğrencileri için vaftiz bir talepti (Matta 28:19, 20). Bu yüzden bugün de Hıristiyanlardan vaftiz edilmeleri talep edilir. Hatta Kutsal Kitap bunun kurtuluş için şart olduğunu söyler (1. Petrus 3:21).

Ancak vaftiz edilmek için seni harekete geçiren şey Yehova’ya duyduğun sevgi ve minnettarlık olmalı. Tutumun mezmur yazarınınki gibi olmalı. O şöyle demişti: “Bana yaptığı iyilikler karşılığında Yehova’ya ne vereyim? . . . . Yehova’ya adıyla yakarayım. Yehova’ya adadığım adakları . . . . yerine getireyim” (Mezmur 116:12-14).

Şunu düşün: Yehova senin için hangi iyilikleri yaptı ve bunların karşılığında ne yapabilirsin? Tekrar 10:12, 13 ve Romalılar 12:1 ayetlerine bak.