Can ibadet için nasıl cevap hazırladı? Sen nasıl cevap hazırlayabilirsin?