Bu alıştırmayı indir, Kutsal Kitaptan alıntılanan dört sözü oku ve bunları kimin söylediğini bul.