Bu alıştırmayı indir ve alıntılanan sözleri onları söyleyen kişilerle eşleştir.