İçeriğe geç

12 NİSAN 2021
ZAMBİYA

Yunanca Kutsal Yazıların Yeni Dünya Çevirisi Mambwe-Lungu Dilinde Çıktı

Yunanca Kutsal Yazıların Yeni Dünya Çevirisi Mambwe-Lungu Dilinde Çıktı

3 Nisan 2021’de Yunanca Kutsal Yazıların Yeni Dünya Çevirisi Mambwe-Lungu dilinde elektronik formatta yayınladı. Zambiya Temsil Heyetinden Albert Musonda birader, Zambiya ve Tanzanya’daki müjdecilere, önceden kaydedilmiş bir program aracılığıyla bu çevirinin yayınlandığını ilan etti. Mambwe-Lungu dili Zambiya’da 2.531 müjdeci ve Fipa olarak da bilinen Tanzanya’da da 325 müjdeci tarafından konuşulmaktadır.

Projede 21 ay boyunca üç tercümandan oluşan bir ekip çalıştı. Bir tercüman, bazılarının var olan Mambwe-Lungu dilindeki Kutsal Kitap çevirisini okumakta zorlandıklarını söyledi, çünkü bu çeviri çok eski sözcükler içeriyordu. Başka bir tercüman da yeni yayınlanan Yeni Dünya Çevirisi’yle ilgili şöyle söyledi: “Bu Kutsal Kitap, insanların her gün konuştuğu dili kullanıyor.”

Eminiz ki, Yehova’dan gelen bu güzel armağan, birçok Mambwe-Lungu dili konuşan okuyucunun, Tanrı’nın ilham edilmiş Sözünü zevkle okumasına yardım edecek (Mezmur 1:2).