• Yehova’nın Şahitleri’nin sayısı: 140.300

  • Cemaat sayısı: 1.610

  • Mesih’in Ölümünün Anılmasına katılanların sayısı: 229.126

  • Yehova’nın Şahitlerinin nüfusa oranı: 1:299

  • Ülke nüfusu: 41.882.079