• Yehova’nın Şahitlerinin sayısı: 10.839

  • Cemaat sayısı: 181

  • Mesih’in Ölümünün Anılmasına katılanların sayısı: 20.626

  • Yehova’nın Şahitlerinin nüfusa oranı: 1:2.175

  • Ülke nüfusu: 23.570.000