İçeriğe geç

1 EKİM 2014
RUSYA

Şahitler Samara’daki Yasal Kurumlarının Kapatılması Üzerine Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesine Başvuruyor

Şahitler Samara’daki Yasal Kurumlarının Kapatılması Üzerine Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesine Başvuruyor

Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi 8 Ekim 2014’te Samara’daki Yehova’nın Şahitlerinin Yerel Dinsel Teşkilatının (YDT) kapatılmasıyla ilgili temyiz davasını ele alacak. Daha önce, bir alt mahkeme kararı Samara YDT’nin aşırılıkçı olduğunu beyan etmişti. Eğer Yüksek Mahkeme verilen kararı bozmazsa Samara’da yaşayan 1.500’den fazla Şahit bu kararın ciddi sonuçlarıyla yüz yüze gelebilir.

Samara Bölge Savcılığı Saldırgan Taktikler Uyguluyor

YDT’ye karşı yasal işlemler Nisan 2014’te başlatıldı. O tarihte Samara Bölge Savcılığı YDT’nin “aşırılıkçı faaliyet” gerekçesiyle kapatılması için Samara Bölge Mahkemesine başvurdu. Daha bölge mahkemesi davaya bakmadan, savcılık YDT’nin faaliyetlerini askıya aldı ve mal varlığına geçici olarak el koydu. Bu kararın ardından ve daha mahkeme başlamamışken Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı, aşırılıkçı faaliyetleri nedeniyle faaliyeti askıya alınmış dini dernekler listesine Samara YDT’yi de ekledi. Sonra 29 Mayıs 2014’te Hâkim Şabayeva savcının lehine karar vererek, YDT’nin kapatılması ve mal varlığına el konulması talimatını verdi.

Bu, Samara Bölge Savcılığının Samara YDT’nin kapatılması için yaptığı dava başvurularının ilki değildi. 2009’da da mahkemeye bir iddia sunmuş fakat daha sonra suçlamalarını geri çekmişti. Mevcut davada Samara kanun görevlileri hedeflerine ulaşmak için farklı bir yaklaşım izlediler.

Rus Mahkemeleri YDT’yi Kuşkulu Gerekçelerle Kapatıyor

Ocak 2013 ve Ocak 2014’te yerel polis, Şahitlerin ibadet etmek amacıyla kiraladıkları tesislerde arama yaptı ve Aşırılıkçı Yayınlar Federal Listesine alınmış olan dini yayınlar bulduğunu iddia etti. Samara Kenti Savcılığı 2013’te yapılan aramayla ilgili olarak YDT’ye bir uyarı gönderdi. Ve Ocak 2014’te yapılan aramada polis yeniden dini yayınlar bulunca savcılık idari dava açtı. 7 Mart 2014’te Samara Sovetskiy Bölge Mahkemesi YDT’yi suçlu buldu ve 50.000 ruble (1.383 dolar) para cezasına çarptırdı. Samara’daki Şahitler her iki aramada da yayınların polis tarafından yerleştirildiğine eminler. Ayrıca Yehova’nın Şahitleri, yayınlarının aşırılıkçı olduğunu beyan eden Rus mahkemesi kararlarına da itiraz ediyorlar. Bu yüzden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurularda bulundular.

Samara Bölge Savcılığı, Sovetskiy Bölge Mahkemesinin kanaatini öğrendikten sonra Samara Bölge Mahkemesinde aşırılıkçılık suçlamasıyla Nisan 2014 tarihli davayı açtı. Davanın amacı YDT’nin kapatılmasıydı. Şahitlerin avukatları, Hâkim Şabayeva önünde YDT’nin kapatılmasının yasal dayanağı olmadığını ve Yehova’nın Şahitlerinin ya da YDT’nin inançlarında ve faaliyetlerinde hiçbir aşırılıkçı taraf bulunmadığını savundular. Ayrıca “yasaklı” denilen yayınların aramalar sırasında polis tarafından yerleştirilmiş olduğunu da iddia ettiler. Yine de Hâkim Şabayeva, Samara YDT’nin kapatılmasına karar verdi.

Rus Yetkililer İbadet Özgürlüğünü Engellemeye Devam Edecek mi?

Samara’daki dava Rus kanun görevlilerinin Yehova’nın Şahitlerine karşı Taganrog’da sahnelediği oyunla benzer safhalardan geçiyor. Orada da yetkililer Şahitlerin ibadet etmesini engellemek için önce Aşırılıkçı Faaliyetleri Önleme Federal Kanununu kötüye kullanmıştı. Yetkililer Taganrog YDT’yi 2009’da kapatmayı başardılar ve ardından Şahitlere bireysel olarak kamu davası açtılar. Kamu davası sadece ibadetlere katıldıkları için yedi yerel Şahit hakkında yasal takibatla ve mahkûmiyetle sonuçlandı. Buna benzer bir sonuçla karşılaşma ihtimali Samara’daki Yehova’nın Şahitlerini kaygılandırıyor.

Rus yetkililer Yehova’nın Şahitlerinin ibadet özgürlüğüne yönelik bu saldırılarını daha ne kadar sürdürecek? Rusya’nın çeşitli yerlerinde Haziran 2014’ten bu yana “aşırılıkçı dini yayınlar” dağıttıkları iddiasıyla Yehova’nın Şahitlerine yönelik uydurma suçlamalar ortaya atıldı. Samara’daki Yehova’nın Şahitleri davada Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesinin adil bir karar vererek bu haksızlığı telafi edeceğini umuyorlar.