Yehova’nın Şahitleri, Rusya Yüksek Mahkemesinin inançlarıyla ilgili tüm faaliyetlerini yasaklayan ve hemen yürürlüğe giren kararını temyize götürdü. Hâkim Yuri İvanenko’nun 20 Nisan’da verdiği kararla Şahitlerin ülke çapındaki yasal kurumlarının tüm faaliyetleri durdurulmuştu. Temyiz başvurusu, Yüksek Mahkemenin Temyiz Dairesinde üç hâkimden oluşan bir heyet tarafından 17 Temmuz 2017 tarihinde değerlendirilecek.

Şahitlerin temyiz başvurusunda, Yüksek Mahkemenin kararının tamamen bozulması talep ediliyor. Kararın gerçek delillere dayanmadığına ve Şahitlerin faaliyetlerinin hiçbir açıdan aşırılıkçı olmadığına dikkat çekiliyor. Ayrıca Yüksek Mahkemeyi bu kararı vermeye yönelten suçlamaların, Sovyet dönemi sırasında yetkililerin Şahitlere zulmetmek için kullandığı suçlamalarla aynı olduğu, ancak o dönemdeki Şahitlerin daha sonra suçsuz bulunarak aklandığı belirtiliyor. Temyiz başvurusunda, Şahitlerin haklarında verilen kararın Rusya Anayasası ve Rusya’nın taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde garanti altına alınan din özgürlüğü haklarıyla çeliştiğine de dikkat çekiliyor.

Bu kararın etkileri hemen görülmeye başlandı; Şahitler Komünist rejim sırasında yaşadıklarına benzer baskılar yaşıyor. Yetkililer, aşırılıkçı faaliyetlerde bulunduklarını iddia ederek bazı Şahitler hakkında dava açıyor, işverenler Şahitlerin işlerine son veriyor, okullarda öğretmenler Yehova’nın Şahidi öğrencileri tüm sınıfın önünde küçük düşürüyor, önyargılı insanlar İbadet Salonlarına saldırıp zarar veriyor. Ayrıca Şahitlere ait iki eve yangın bombası atıldı, evler yaşanmayacak duruma geldi.

Tüm dünyadaki Yehova’nın Şahitleri Temyiz Dairesinin, verilen kararın haksızlığını fark etmesini ve bu kararı iptal etmesini umut ediyor. Böylece Rusya’daki Yehova’nın Şahitleri dini özgürlüklerine tekrar kavuşabilecek ve güven içinde yaşayabilecekler.