Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi 19 Nisan’da 43 cilt belgeden oluşan dava dosyalarını incelemeye başladı. Ayrıca Yönetim Merkezinin avukatlarının, Yehova’nın Şahitlerinin ibadetlerine yapılan baskınlarla ilgili sunduğu yeni kanıtları da dosyaya dahil etmelerine izin verdi. Mart ve Nisan 2017’de emniyet güçleri Şahitlerin ibadetlerini durdurmuş ve ibadete katılanları haklarında yasal işlem başlatmakla tehdit etmişti.

Mahkeme Adalet Bakanlığının, Şahitlerin 395 yasal kurumunun (Yerel Dinsel Teşkilatlar ya da YDT’ler) kapatılmasıyla ilgili talebini değerlendirirken Yehova’nın Şahitlerinin hukuki ve dinsel yapısıyla ilgili açıklamaları da dinledi. Mahkeme, sekiz YDT’nin yasaklanmasıyla sonuçlanan önceki mahkeme kararlarını gözden geçirirken Şahitlerin avukatları bu kararların sahte delillere dayandığına ve usul hataları yapıldığına dikkat çekti.

Bunların yanı sıra, Yönetim Merkezinin avukatları Bakanlığın çifte standart uyguladığını belirtti. YDT’lerin kapatılmasıyla ilgili davalarda Bakanlık, YDT’lerin faaliyetleriyle Yönetim Merkezinin bir bağlantısı olmadığı görüşünü korumuştu. Ayrıca Yönetim Merkezinin dava süreçlerinde yer alma girişimlerine de engel olmuştu. Ancak şu anki davada Bakanlık YDT’lerin yaptığı iddia edilen kanun ihlallerinden ve Şahitlerin yayınlarının “aşırılıkçılık” içermesinden Yönetim Merkezinin sorumlu olduğunu öne sürüyor.

Bakanlık Şahitlerin yasal kurumlarında defalarca denetleme yaptı ve Mahkemeye bu denetlemelerle ilgili ciltler dolusu rapor sundu. Buna rağmen Bakanlığa Şahitlerin aşırılıkçı faaliyetlerde bulunduklarını gösteren herhangi bir kanıt olup olmadığı sorulduğunda Bakanlık tek bir kanıt bile sunamadı.

Duruşmanın 20 Nisan 2017 saat 14.00’te devam etmesine karar verildi.