Geçen yıl içinde Rus yetkililer din özgürlüğünü kısıtlayan başka bir adım daha atarak, Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Kutsal Kitapların ülkeye girişini engelledi. Vyborg Gümrük Müdürlüğü’nün Kutsal Kitaplarda “aşırılıkçı” ifadeler olabileceğini iddia etmesi Şahitleri çok şaşırttı. Bu iddianın hem Yehova’nın Şahitleri hem de Kutsal Kitabı inançlarının temeli olarak kabul eden Rus vatandaşları üzerinde büyük bir etkisi olacak.

Kutsal Kitaba Yönelik Endişe Verici Suçlamalar

13 Temmuz 2015’te Vyborg sınır şehrindeki Rus gümrük görevlileri Şahitlere ait bir sevkıyatı durdurdu. Bu sevkıyatta 2.016 adet Rusça Kutsal Kitap – Yeni Dünya Çevirisi bulunuyordu. * Yetkililer Kutsal Kitaplardan üçünü “aşırılıkçı” ifadeler içerip içermediğine karar vermesi için sözde bir uzmana gönderdi, geri kalan Kutsal Kitaplara da el koydu. Ağustos ayında, gümrük görevlileri Rusya’ya yayın sevkıyatı yapan Yehova’nın Şahitlerinin Finlandiya bürosuna idari dava açtı.

Daha önce 5 Mayıs 2015’te gümrük yetkilileri Yehova’nın Şahitlerinin yayımladığı Oset dilindeki Kutsal Kitapları içeren yayın sevkıyatına el koymuştu. Bu Rusya’da Oset dili konuşan Hıristiyanları çok olumsuz etkiledi, çünkü Yeni Dünya Çevirisi Kutsal Kitabın tümünün Oset dilindeki tek çevirisidir.

Rus yetkililer daha önce de Rusya’daki Aşırılıkçı Faaliyetleri Önleme Federal Kanununu Yehova’nın Şahitlerinin yayınlarıyla ilgili olarak kötüye kullanmıştı. Fakat ilk defa Kutsal Kitabın bir çevirisinin aşırılıkçı ifadeler içerebileceği iddia edildi. * Eğer mahkemeler bu Kutsal Kitapların aşırılıkçı olduğuna karar verirse, bu kitapların Rusya’da dağıtılması yasaklanacak.

Başka Yayınlar da Kanuna Aykırı Şekilde Engelleniyor

Ülkeye girmesine izin verilmeyen bazı yayınlar

Kutsal Kitapların ülkeye girişinin engellenmesinin yanı sıra, Mart 2015’ten beri gümrük görevlileri Şahitlerin dinsel yayınlarının sevkıyatını da kanuna aykırı şekilde engelliyor. * Görevliler el koydukları her sevkıyat için aynı yöntemi uyguluyor: Önce yasadışı bir arama yaparak bilirkişi incelemesi için yayınlardan numuneler alıyorlar, * sonra da savcılık bu yayınları aşırılıkçı ilan etmek için dava sürecini başlatıyor. Neredeyse her sevkıyat için idare ve tahkim mahkemelerinde dava açılması gerektiğinden, zorlu hukuk mücadelelerinin yaşanması kaçınılmazdır.

Yehova’nın Şahitleri el konulan sevkıyatlardan birini geri almak için lehte mahkeme kararlarını, bilirkişi incelemelerini ve devletin bu yayınların aşırılıkçı olmadığına karar verdiğini gösteren başka belgeleri gümrük yetkililerine sundu. Buna rağmen gümrük görevlileri kanıtları görmezden geldi ve el koydukları sevkıyatı bırakmadı.

Şahitlerin basılı yayınlarının engellenmesinin yanı sıra, elektronik yayınlarına da erişimleri kısıtlandı. 21 Temmuz 2015’te Rusya, dünyada Yehova’nın Şahitlerinin resmi web sitesi jw.org’u yasaklayan tek ülke oldu. İnternet sağlayıcıları ülke çapında siteye erişimi engelledi. Rusya’da bu siteyi tanıtan veya kullanmaya teşvik eden kişiler idari davalarla ve ceza davalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Sitenin yasaklanması Şahitlerin dinsel yayınlarına elektronik formatta erişmesini ciddi ölçüde engelliyor, bu durum özellikle de kör ya da sağır Şahitleri olumsuz etkiliyor. Kutsal Kitap eğitimi Şahitlerin dinsel faaliyetleri için vazgeçilmez olduğundan, yayınlarına erişimin kısıtlanması ibadetlerini sekteye uğratıyor.

Yehova’nın Şahitleri Mahkemenin Asılsız İddiaları Reddetmesini Umuyor

Önceki yıllarda Rusya’daki mahkemeler kutsal kabul edilen başka kitapların yasaklanması yönündeki girişimleri reddetmiş ya da verilen kararları bozmuştu. 2011’de Tomsk’daki bir mahkeme, Hinduların en önemli metinlerinden olan Bhagavadgita’nın bir baskısının yasaklanması yönündeki talebi reddetti. 2013’te ise bir temyiz mahkemesi, Kuran’ın bir tercümesinin aşırılıkçı olduğuna dair verilen kararı bozdu.

Yehova’nın Şahitleri, gümrük yetkililerinin Kutsal Kitabın bir tercümesinin aşırılıkçı olduğuna dair mantıksız iddialarını Rusya’daki mahkemelerin reddedeceğini, ayrıca Kutsal Kitapların ve diğer dinsel yayınlarının sevkıyatına izin vereceğini ümit ediyorlar.

El Konulan Sevkıyatlarla İlgili Yaşanan Olaylar

 1. 1 Mart 2015

  Gümrük görevlileri bir yayın sevkıyatını durdurdu ve yayınların bazılarına kanuna aykırı şekilde el koydu.

 2. 4 Mayıs 2015

  Yetkililer Rusya’ya gelen bir sevkıyatı durdurdu. Daha sonra arama yaparak “aşırılıkçı” ifadeler içerip içermediğini araştırmak için bazı yayınlara el koydular, bunların içinde Oset dilindeki Kutsal Kitaplar da vardı.

 3. 28 Mayıs 2015

  Mahkeme St. Petersburg’daki bir kurumu, 1 Mart 2015 tarihli sevkıyattaki yayınlarda bilirkişi incelemesi yapması için görevlendirdi.

 4. Haziran 2015

  Gümrük görevlileri Vyborg’daki sınırda iki sevkıyatı durdurdu.

 5. 13 Temmuz 2015

  Gümrük görevlileri sadece Rusça Kutsal Kitapların bulunduğu bir sevkıyatı durdurdu.

 6. 13 Ağustos 2015

  Vyborg’daki gümrük görevlileri, “aşırılıkçı” ifadeler içerebileceği iddiasıyla 13 Temmuz tarihli sevkıyattaki 2.016 Kutsal Kitabın tümüne el konulmasına karar verdi. Ayrıca, Yehova’nın Şahitlerinin Finlandiya bürosuna idari dava açtı.

 7. 1 Eylül 2015

  Oset dilindeki Kutsal Kitapları ve başka yayınları içeren 4 Mayıs tarihli sevkıyatla ilgili duruşmada, hâkim Şahitlerin taleplerini reddetti ve avukatlarının son savunmalarını yapmasını engelledi.

 8. 30 Ekim 2015

  Vyborg Şehir Mahkemesi, gümrük görevlilerinin 4 Mayıs tarihli sevkıyatta yasadışı şekilde arama yaptığına hükmetti.

 9. 17 Kasım 2015

  Mahkeme 13 Temmuz tarihli Kutsal Kitap sevkıyatıyla ilgili bir duruşma düzenledi ve davayı başka bir tarihe erteledi.

^ p. 4 Kutsal Kitap – Yeni Dünya Çevirisi, Kutsal Kitabın Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan ve ücretsiz olarak 120’den fazla dilde dağıtılan çağdaş bir çevirisidir.

^ p. 6 Yehova’nın Şahitlerinin Rusya’daki mahkemeler tarafından aşırılıkçı ilan edilen yayınlarının sayısı 1 Ocak 2016 itibariyle 82 oldu. Şahitler bu kararlara itiraz etmek için hem yerel mahkemelere hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruyor.

^ p. 8 Aralık 2015 itibariyle Rusya’daki Yehova’nın Şahitlerine gönderilen, Vyborg’daki gümrük görevlilerinin durdurduğu sevkıyat sayısı 7 oldu.

^ p. 8 Rusya kanunlarına göre arama ve el koyma işlemleri mahkeme kararıyla ve söz konusu tarafların temsilcilerinin huzurunda yapılmalıdır. Fakat gümrük görevlileri her seferinde bu kanunu ihlal etti.