Bir temyiz mahkemesi Kutsal Kitap – Yeni Dünya Çevirisi’nin Rusçasını “aşırılıkçı” yayın olarak ilan eden önceki mahkeme kararını onadı. Bu Rusça Kutsal Kitabın yasaklandığını ve yakında Federal Aşırılıkçı Yayınlar Listesine ekleneceğini teyit eden karar artık yürürlükte. Şimdi bir kişinin Yeni Dünya Çevirisi’ni başkalarına dağıtması suç sayılıyor. Bir kişi böyle bir Kutsal Kitabı olduğu için bile ağır para cezasına ya da daha kötü bir cezaya çarptırılabilir.

Mahkeme Bilirkişi(!) Raporundaki Kanıt Eksikliğini Göz Ardı Etti

20 Aralık 2017’de Leningrad Bölge Mahkemesi, savcı veya mahkemenin atadığı bilirkişi(!) Yeni Dünya Çevirisi’nin “aşırılıkçı” ilan edilmesinin gerekçesini açıklayamadığı halde Vıborg Şehir Mahkemesinin kararını değiştirmedi. Mahkemenin kararı Kutsal Kitabın modern Rusçaya yapılan bu çevirisini eleştiren tek bir bilirkişinin raporuna dayanıyor.

Bölge mahkemesinin üç hâkimden oluşan yargı heyeti Yeni Dünya Çevirisi’yle ilgili raporda çelişkiler olduğunu kabul etti ve raporu hazırlayan bilirkişileri ifade için çağırdı. Başkanlık eden hâkim Larisa Gorbatova, raporu hazırlayanların önde geleni olan Bayan Kryukova’ya Yeni Dünya Çevirisi’nin bir Kutsal Kitap olup olmadığını sorduğunda, Kryukova “geleneksel Ortodoks Hıristiyanlığı açısından” olmadığını söyledi. Bir savunma avukatı, bu çevirideki aşırılıkçı izler taşıyan sadece bir ayeti alıntılamasını istediğinde, Kryukova yanıt veremedi. Sonra hâkim Gorbatova, Kryukova’ya bu çeviride nelerin aşırılıkçılık teşkil ettiğini sordu, fakat Kryukova bunun “hukuki bir soru” olduğunu söyleyerek cevap vermeyi reddetti.

Bir savunma avukatı Yeni Dünya Çevirisi’nin bir Kutsal Kitap olarak tanımlanması için gereken kriterleri sorduğunda, Kryukova onun “patrik tarafından kutsandığının” belirtilmesi ya da bu tür bir çeviriyle kelimesi kelimesine uyuşması gerektiğini söyledi. Sonra Kryukova’ya neden raporda Yeni Dünya Çevirisi’nin “yeterli bir tercüme olmadığı” sonucuna varıldığı soruldu. Hem o hem de diğer uzmanlar(!) nesnel kriterler söyleyemediğinden, mahkeme bilirkişilerin ifadesinin alınmasına son verdi.

Şahitlerin avukatları mahkemeden bilirkişinin önyargısını ortaya koyan kanıtları –bunlar arasında Vikipedi’nin ve bir Ortodoks papaz okulu öğrencisinin geniş çaplı ek araştırma malzemesi de vardı- kabul etmesini istedi. Hâkimler bu talebi kabul ettiler, fakat Yeni Dünya Çevirisi’nin gerçek uzmanlar tarafından incelenmesi ve davanın tekrar görülmesi yönündeki tüm dilekçeleri reddettiler.

Kutsal Kitaba Yönelik Bu Saldırının Amacı Nedir?

Şahitlerin bir avukatı son savunmaları yaparken mahkemeye şöyle sordu: “Savcılığın yasal amacı nedir? Savcılık neyi başarmaya çalışıyor? Bu Kutsal Kitabı okuyan yüz binlerce Rusça konuşan vatandaşa onu yaktırmak mı? Yakmak istemezlerse, onlara dava açmak mı?”

Yetkililer Şahitlerin yayınını “aşırılıkçı” ilan eden önceki kararları zorla kabul ettirmek amacıyla orantısız tepki gösterdiği için, Rusya’daki Yehova’nın Şahitlerinin birçoğu kaygılı. Rusya’nın aşırılıkçılıkla mücadele yasaları yığınlar halinde depolanmış yayınların dağıtılmasını yasaklıyor olsa da, Rus emniyet yetkilileri o yasanın sınırlarını çok aştılar. Onlar Şahitlerin evlerini aradılar ve kişisel kullanım için bulundurulan birkaç yayın için bile idari işlem başlattılar. Ayrıca, sahte kanıt üretmek amacıyla umutsuzca çabalayan yetkililer Şahitlerin ibadet yerlerine yasaklı yayınlar yerleştirdiler. Sonra da bu yayınları “ele geçirdiklerini” ileri sürerek, bunu Şahitlerin yasal kurumlarını kapatmak, hatta Şahitleri suçlamak için kullandılar.

Acaba Şahitlerin evleri daha saldırgan şekilde aranacak mı? Yeni Dünya Çevirisi’ne sahip oldukları için haklarında idari ya da cezai kovuşturma açılacak mı? Rus yetkililerin Şahitlerin din özgürlüğünü baskı altına almak için bu kararı bir silah olarak nasıl kullanacağını zaman gösterecek.