İçeriğe geç

27 TEMMUZ 2015
RUSYA

Rusya Yehova’nın Şahitlerinin Resmi İnternet Sitesini Yasakladı

Rusya Yehova’nın Şahitlerinin Resmi İnternet Sitesini Yasakladı

Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesinin, Yehova’nın Şahitlerinin resmi internet sitesi www.jw.org’u aşırılıkçı ilan etmesinden yedi ay sonra, Rusya’daki yetkililer siteyi yasakladı. 21 Temmuz 2015’te Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığının jw.org’u Aşırılıkçı Yayınlar Listesine eklemesiyle yasak yürürlüğe girdi. İnternet sağlayıcıları ülke çapında siteye erişimi engelledi ve bu siteyi tanıtmak ya da kullanmayı teşvik etmek suç haline geldi. Rusya jw.org’u yasaklayan tek ülke.

Yasağın Öncesindeki Olaylar

2013’te Rusya’daki Yehova’nın Şahitleri Tver kentindeki yetkililerin jw.org’u hedef alan yasal bir süreç başlattığını bilmiyordu. Tver Şehir Başsavcısı jw.org’un yasaklanması için Tsentralniy Bölge Mahkemesine başvuruda bulundu. İleri sürdüğü sebep ise sitede Yehova’nın Şahitlerinin daha önce Rus mahkemeleri tarafından aşırılıkçı ilan edilen birkaç dini yayınının bulunmasıydı. * 7 Ağustos 2013’te bölge mahkemesi Yehova’nın Şahitlerini bilgilendirmeksizin savcının talebini kabul etti ve jw.org’u aşırılıkçı ilan etti.

Şahitler bir ay sonra kararı medyadan öğrenir öğrenmez temyize başvurdular ve kendi inisiyatifleriyle söz konusu yayınların Rusya’dan erişimini engellediler. 22 Ocak 2014’te Tver’deki temyiz mahkemesi ilk mahkemenin kararını iptal etti; mahkemenin jw.org sitesini yasaklamasının yasal bir temeli olmadığına ve sitenin telif hakkı sahibinin de mahkemeye çağrılmış olması gerektiğine hükmetti.

Temyiz mahkemesinin kararından memnun olmayan Başsavcı Vekili S. G. Kekhlerov temyiz için Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesine başvurdu. Şahitler davadan haberdar edilmedi. Savunma tarafı hazır bulunmadığı halde 2 Aralık 2014’te Yüksek Mahkeme savcının talep ettiği temyiz duruşmasını gerçekleştirdi.

Yüksek Mahkeme, Ağustos 2013’teki kararın hemen ardından Şahitlerin yayınları siteden kaldırdığını kabul etse de, yayınların tekrar siteye konma ihtimalinin bulunduğuna karar verdi. Bu kararı hiçbir gerekçe göstermeden veren Yüksek Mahkeme, temyiz mahkemesinin kararını iptal etti ve jw.org’u aşırılıkçı ilan eden ilk mahkemenin kararını onadı. * Şahitler, Yüksek Mahkemeye temyiz başvurusunda bulundu ancak talepleri reddedildi. Yüksek Mahkeme Başkanına da temyiz başvurusunda başvuran Şahitler 8 Temmuz 2015’te ret cevabı aldı.

Din Özgürlüğünü Tehdit Eden Karar

Yehova’nın Şahitleri, Yüksek Mahkemenin kararının keyfi ve temelsiz olduğunu düşünüyor, çünkü aşırılıkçı ilan edilen hiçbir dini yayına 2013 sonbaharından beri Rusya’daki siteden erişim yok. Karar üzerine, yetkililer internet sağlayıcılarından Rusya’da jw.org’a erişimi engellemesini istedi. Bu da okurların 130’dan fazla dilde Kutsal Kitaba, ayrıca Rusça ve Rusça İşaret dili de dahil 700’den fazla dilde Kutsal Kitaba dayalı yayına erişmesini engelledi. Rusya’da bu siteyi tanıtan ya da kullanmayı teşvik edenler hakkında idari ve adli dava açılabiliyor. Bu yasakla birlikte 170.000’i aşkın Yehova’nın Şahidi dini faaliyetleri ve ibadetleri için her gün kullandıkları önemli bir kaynaktan mahrum kaldı.

Yüksek Mahkemenin kararı Rusya’daki yetkililere Şahitlerin huzuru bozmadan yerine getirdikleri faaliyetlere müdahale etmeleri için fırsat veriyor. Bazı yetkililer Aşırılıkçı Faaliyetleri Önleme Federal Kanununu istismar ettiği sürece Rusya’da din özgürlüğü kısıtlanacak ve tehdit altında olacak. Yehova’nın Şahitleri adaletin tarafında yer alan yetkililerin temel bir insan hakkı olan ibadet özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının arkasında durmasını içtenlikle ümit ediyor. Bu hak, Rusya’nın bağlı olduğu uluslararası sözleşmelerin ve anayasanın güvencesi altındadır.

^ p. 4 Şahitlerin Rusya’daki mahkemeler tarafından aşırılıkçı ilan edilen yayınlarının sayısı 1 Haziran 2015 itibariyle 78 oldu. Şahitler buna itiraz etmek için hem yerel mahkemelere hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu.

^ p. 7 Başsavcı vekili özel olarak temyiz başvurusunda bulundu ve Yüksek Mahkemenin kamu davalarına bakan Hukuk Dairesi davayı karara bağladı.