Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi Rusya’daki Yehova’nın Şahitlerinin yasaklanmasıyla ilgili davayı ele almaya üçüncü gün de devam etti. Tanıklıkta bulunan başka kişilerin yanı sıra, Yönetim Merkezinin yöneticilerinden ikisi de Adalet Bakanlığının Yehova’nın Şahitleri hakkındaki iddialarına itirazda bulundu.

Bakanlık, Yönetim Merkezine aşırılıkçılıkla ilgili kanunu ihlal etmeyi bırakması yönünde talepte bulunmuştu. Ancak Yönetim Merkezinin, ne yaparak kanunu ihlal ettiği ya da ihlali durdurmak için neler yapması gerektiği konusunda net bir açıklama yapmamıştı. Bu nedenle Sergey Cherepanov bu talebe itiraz etti. Yönetim Merkezinin diğer bir yöneticisi Vasiliy Kalin, Yönetim Merkezinin 26 yıldır faal olduğunu belirttikten sonra “Ne zaman aşırılıkçı olmaya başladık?” diye sordu. Yehova’nın Şahitlerinin değişmediğini, onların her zaman yönetimlere itaat ettiklerini ve barışçı ilkelere uyduklarını ekledi. Ayrıca endişeli olduğunu, çünkü şimdiden Yehova’nın Şahitlerine yönelik bir zulmün başladığını belirtti.

Hâkim davanın 12 Nisan 2017 saat 10.00’da devam etmesine karar verdi.