Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi tarafından ele alınan davanın ikinci günü, Adalet Bakanlığının Yehova’nın Şahitlerinin Rusya’daki tüm yasal kurumlarının yasaklanması gerektiğini iddia etmesiyle başladı. Adalet Bakanlığının bu iddiada bulunmasının nedeni, alt mahkemelerin Şahitlerin yasal kurumlarından bazılarının aşırılıkçı faaliyetlerde bulunduğu yönündeki kararı. Hâkim Adalet Bakanlığı temsilcisine, 8 yasal kurum hakkında yapılan suçlamaların Yönetim Merkezine ve Rusya’daki 395 yasal kurumun hepsine karşı sürdürülen yasal işlemleri nasıl haklı çıkardığını sordu. Hâkim ayrıca tüm yasal kurumların kapatılmasının Şahitlerin ibadetlerini nasıl etkileyeceğini öğrenmek istedi. Bunun yanı sıra Şahitlerin toplum düzenine ve güvenliğine nasıl bir tehdit oluşturduğunu tekrar tekrar sordu. Savunma avukatları Adalet Bakanlığının sadece Şahitlerin yasal kurumlarını değil, Yehova’nın Şahitlerinin dinini yasaklama niyetini ortaya çıkaran sorular sordu.

Duruşmanın 7 Nisan 2017 saat 10:00’da devam etmesine karar verildi.