11 ay süren yeniden yargılama sürecinin ardından Taganrog Şehir Mahkemesi, dinsel toplantılar düzenlemek ve bunlara katılmakla suçlanan 16 Yehova’nın Şahidini mahkûm etti. Mahkeme bu kararı, aşırılıkçı faaliyetler düzenlemeyi ve bu faaliyetlere katılmayı yasaklayan ceza kanununa dayandırdı. Bölge mahkemesinin 2009’da Rusya’nın aşırılıkçılıkla ilgili kanununu kötüye kullanması böyle bir davanın açılmasını mümkün kıldı. *

30 Kasım 2015’te Hâkim A. V. Vasyuçenko, Şahitlerden dördünü dinsel toplantılar düzenledikleri gerekçesiyle 5 yıldan uzun süre hapse mahkûm etti ve her birini 100.000 ruble (1.511 dolar) para cezasına çarptırdı. Hâkim diğer 12 davalının her birini de 20.000 ila 70.000 ruble (300 ila 1.050 dolar) para cezasına çarptırdı. Ancak hâkim hemen hapis cezalarını erteledi ve para cezalarından vazgeçti. Ertelenen cezaların mahkûm edilen davalıları nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. Yine de hâkimin verdiği karar davalıları suçlu gösteriyor.

Zor Bir Seçim

Taganrog’da yaşayan 800’den fazla Şahit Kutsal Kitabı incelemek ve dua etmek için bir araya gelmenin doğurabileceği sonuçlardan endişe duyuyor. Mahkemede davalıların hepsi Yehova’nın Şahidi olarak ibadetlerine devam edeceklerini açıkça ifade etmişlerdi. Fakat aleyhlerine verilen hüküm onların kararlılıklarını sınayabilir. Mahkûm edilenlerden biri olan Aleksandır Skvortsov şöyle dedi: “Mahkeme özetle bize ‘Ya inancınızdan vazgeçin ya da mükerrer suçlu olarak cezanızı çekin’ demiş oldu.”

Rusya’nın başka yerlerindeki Şahitler de Taganrog mahkeme kararından dolayı kaygılı. Taganrog gibi Samara ve Abinsk’teki yetkililer de Aşırılıkçı Faaliyetleri Önleme Federal Kanununu kötüye kullanarak Şahitlerin oradaki yasal kurumlarını kapattı. Rusya’daki Yehova’nın Şahitleri, yetkililer bu taktiği uyguladığı sürece ibadet özgürlüklerini tehdit eden zorluklarla karşılaşacaklarının farkında.

Din Özgürlüğü İçin Mücadele Devam Ediyor

Bu karar Rus yetkililerin Yehova’nın Şahitlerinin faaliyetlerini engellemek için her zamankinden daha fazla baskı uyguladıklarını gösteriyor. Geçen yıl Rus yetkililer Şahitlerin iki yerel yasal kurumunun aşırılıkçı olduğuna karar verdi. Mart 2015’ten beri yetkililer Şahitlerin, Kutsal Kitap da dahil hiçbir dini yayını ülkeye sokmasına izin vermiyor. Temmuz ayında Rusya dünyada Yehova’nın Şahitlerinin jw.org resmi web sitesini yasaklayan tek ülke olarak bir ilke imza attı. Şahitler bu olumsuz kararlara yerel mahkemeler nezdinde itiraz ediyor. Ayrıca Rusya’daki insan hakları ihlallerine çözüm bulunması talebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 28 başvuruda bulunuldu.

Taganrog’taki 16 Şahit bu karar için temyiz başvurusunda bulunacak; uzun süredir devam eden hukuki mücadelelerine yeni bir süreç daha eklenmiş olacak. Rusya’daki Yehova’nın Şahitlerinin Yönetim Merkezinin bir temsilcisi olan Yaroslav Sivulskiy şöyle diyor: “Onlar iki buçuk yıldan fazla süredir yargılanıyor. Sırf, anayasa tarafından güvence altına alınmış temel bir hak olan din özgürlüklerini savunmaya çalıştıkları için ne yazık ki kendilerini yine mahkemede bulacaklar.”

Yehova’nın Şahitleri aşırılıkçı değildir. Onların dinsel toplantılarının amacı Tanrı ve komşu sevgisi hakkında eğitim vermektir. Taganrog’taki Şahitler haftalık toplantılarında tüm dünyadaki Yehova’nın Şahitleriyle aynı malzemeyi inceler. Rus yetkililerin kötü muamelesine dair 1.700’den fazla belgelenmiş olay olmasına rağmen Yehova’nın Şahitleri tek bir sivil itaatsizlikte bile bulunmamıştır.

Yehova’nın Şahitleri Rus yetkililerin, dinsel faaliyetlerinin barışçıl olduğunu anlayacağını, Taganrog ve başka yerlerde artık onlara dava açmaktan vazgeçeceklerini ümit ediyor. Yetkililer kabul edilmiş diğer büyük dinlere verdikleri temel bir hak olan din özgürlüğünü Yehova’nın Şahitlerine de tanımalıdır.

Yeniden Yargılama Sürecinde Yaşanan Olaylar *

 1. 22 Ocak 2015

  16 Şahidin Taganrog Şehir Mahkemesinde yeniden yargılanma süreci başladı.

 2. Haziran 2015

  Hâkim duruşmaları erteleyerek kararı sonbahara kadar geciktirdi.

 3. 13 Kasım 2015

  Hâkim mütalaa etmek için mahkemeyi başka güne erteledi.

 4. 30 Kasım 2015

  Taganrog Şehir Mahkemesi 16 Şahidi mahkûm etti. Hepsine para cezası verildi ve 4’ü beş yıldan uzun süre hapis cezasına çarptırıldı. Hâkim cezaları erteledi.