• Yehova’nın Şahitlerinin sayısı: 171.828

  • Cemaat sayısı: 2.315

  • Mesih’in Ölümünün Anılmasına katılanların sayısı: 293.933

  • Yehova’nın Şahitlerinin nüfusa oranı: 1: 850

  • Ülke nüfusu: 146.074.524

  • İnançları Nedeniyle Hapsedilen Yehova’nın Şahitleri: 25