Yehova’nın Şahitleri, Özbekistan 1991 yılında bağımsız bir ülke haline gelmeden onlarca yıl önce de burada faaliyetlerini sürdürüyordu. 1992 yılında Özbekistan temel hakları güvence altına alan bir anayasa çıkardı. Ancak hükümet, din özgürlüğü söz konusu olduğunda bu anayasanın temel ilkelerini sık sık göz ardı ediyor.

Özbekistan’daki yetkililer Çirçik’teki bir cemaat dışında Yehova’nın Şahitlerinin cemaatlerini yasal olarak tanımayı reddediyor. * Bu yüzden Yehova’nın Şahitlerinin, Çirçik’teki İbadet Salonu dışında herhangi bir yerde dinsel toplantılar düzenlemesi yasadışı sayılıyor. Polis evlerde yapılan ibadetler de dahil Şahitlerin dinsel toplantılarına sık sık müdahale ediyor. Yetkililer toplantıya katılanları tutukluyor, ayrıca kişisel eşyalarına ve dinsel yayınlarına el koyuyor. Bazı Yehova’nın Şahitleri günlerce göz altında tutuldu, fiziksel ve sözlü saldırılara maruz kaldı. Bazıları dinsel faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle ağır para cezalarına çarptırıldı, suçlu bulundu ve yıllarca hapse mahkûm edildi. Hükümet, Şahitleri tescil etmeyi reddederek barışçıl bir dinsel faaliyetin suçmuş gibi görünmesine neden oluyor.

Yehova’nın Şahitleri özellikle Taşkent’teki ve Özbekistan’ın diğer yerlerindeki cemaatlerin yasal olarak tanınması için hükümet temsilcileriyle görüşmeye devam ediyor. Yasal olarak tanınmaları, ayrımcılığa karşı bir ölçüde korunmalarını ve din özgürlüğü haklarına saygı duyulmasını sağlayacak.

^ p. 3 Çirçik’teki cemaat ilk defa 1994 yılında yasal olarak tanındı. 1999 yılında ise yeniden tescil edildi.