Ehab Samir 52 yaşında Mısırlı bir Yehova’nın Şahidi. Samir, Mısır hükümeti tarafından ibadetleri kısıtlanan Yehova’nın Şahitlerinin çoğunun yetkililer tarafından suçlu muamelesi gördüğünü söylüyor. Dolayısıyla bu duruma tarafsız şekilde bakan bir internet makalesi okumak onu çok rahatlatmış.

“Dr. Riham Atef Yazıyor: Yehova’nın Şahitleri” başlıklı makale 19 Ağustos 2016’da Shbab Misr adında bir haber sitesinde yayımlandı. Kahire Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak çalışan Dr. Atef aynı zamanda bir gazeteci. O, yazısında Yehova’nın Şahitleri hakkında Mısır’da yaygın olan yanlış görüşleri ortaya koydu. Bazı Yehova’nın Şahitlerini kişisel olarak da tanıyan Atef onlar hakkında oldukça kapsamlı bir araştırma yapmış. Şahitler hakkında, “Onlar kesinlikle insancıl ve başkalarının inançlarına saygı duyan kişiler” diyor.

“Onlar Sevgiye ve Barışa Katkıda Bulunan İnsanlar”

Dr. Atef bu makaleyi “Yehova’nın Şahitleri hakkında hiçbir şey bilmeyen ya da onlar hakkında aldıkları yanlış bilgiler yüzünden Şahitlerden nefret eden kişilere” yönelik yazdığını söylüyor. Atef makalesinde Şahitlerin başlıca inançlarını özetliyor ve ‘web siteleri olan www.jw.org’dan daha ayrıntılı bilgi alınabileceğini’ belirtiyor.

Yehova’nın Şahitlerini tarafsız şekilde değerlendirdikten sonra Dr. Atef Mısır’daki çoğu insanın Şahitler hakkındaki düşüncelerinin onlarla ilgili gerçeklerden tamamen farklı olduğunu söylüyor. Görüşlerini şöyle dile getiriyor: “İnançlarını yerine getirmeleri yasak ve bunun nedenini anlamıyorum. Onlar siyasi konularda tarafsızlar. . . . Sevgiye ve barışa katkıda bulunan insanlar.” Daha sonra okuyucularına şu soruları soruyor: “Böyle kişiler olmaları dinlerinin yasaklanması için bir neden olabilir mi? Yoksa yasaklanmalarının sebebi Kutsal Kitaba dayalı öğretilerinin Kilise öğretilerinden farklı olması mı?”

“Yasağın Kaldırıldığını Görmeyi Özlemle Bekliyorum”

Ehab Samir Şahitler hakkındaki bu makaleyi okuyunca o kadar mutlu oldu ki, haber sitesinin editörüne bir teşekkür mektubu yazdı. Mektubunda şu sözler yer alıyordu: “[Mısır’daki] haber kaynaklarından Yehova’nın Şahitleri hakkında birçok makale okudum, ama çok azı olumluydu. Bu yüzden cesareti ve dürüstlüğü nedeniyle Dr. Riham Atef’i çok takdir ediyorum.” Bu haber sitesi Ehab Samir’in mektubunu 11 Aralık 2016’da yayımladı.

Ehab Samir mektubunda Yehova’nın Şahitlerinin maruz kaldığı haksız muameleden dolayı üzüntü duyduğunu ve bu tür davranışların nedeninin kilisedeki din adamları tarafından yayılan asılsız hikâyeler olduğunu belirtti. Samir kişisel olarak maruz kaldığı kötü muamelelerin kökeninde de bu tür asılsız söylentilerin olduğunu söyledi. Ardından şöyle dedi: “Birini tanımanın en iyi yolu o kişiyle yüz yüze konuşmaktır. Bu nedenle Dr. Riham Atef’e teşekkür ederim.”

Samir mektubuna, içtenlikle istediği bir şeyden bahsederek son verdi ve şöyle dedi: “Yehova’nın Şahitlerine uygulanan bu haksız yasağın kaldırıldığını görmeyi özlemle bekliyorum; böylece ibadetimizi özgürce yerine getirebiliriz.”

Din Özgürlüğü Konusundaki Beklentiler

Yıllar önce Mısır’daki Yehova’nın Şahitleri ibadetlerini özgürce yerine getirebiliyordu ve resmi olarak tanınmış durumdaydılar. Ancak 1960 yılında yasal statülerini kaybettiler ve Mısır’da çeşitli Hıristiyan gruplarına tanınan dinsel özgürlüklerden ve diğer insan haklarından mahrum bırakıldılar.

O zamandan beri Mısır’daki Yehova’nın Şahitleri toplum için yararlı kişiler olduklarını ve Dr. Atef’in de belirttiği gibi her durumda “sevgiye ve barışa katkıda bulunan insanlar” olduklarını kanıtlıyorlar. Birçok başka kişi de Ehab Samir gibi Şahitlerin temel haklarına sahip olduklarını ve Mısır’da ibadetlerini yeniden özgürce yerine getirdiklerini görmeyi özlemle bekliyor.