Yehova’nın Şahitleri İsrail bölgesindeki faaliyetlerini 1920 yılından beri sürdürüyor ve dinsel faaliyetlerini genel olarak özgürce yerine getirebiliyorlar. Hükümet, Yehova’nın Şahitlerinin dinsel faaliyetlerini yerine getirmek için kullandığı yasal kurumları 1963 ve 2000 yıllarında resmen tescil etti. Şahitler dinsel bir topluluk olarak resmen tanınmak için 2000 ve 2014 yıllarında başvuruda bulundular fakat hâlâ başvurularının karara bağlanmasını bekliyorlar.

İsrail’deki kanunlar tüm dinsel gruplara inançlarını başka insanlarla paylaşma hakkı tanıyor. Fakat aşırılıkçı Ortodoks Yahudi dinsel gruplar Yehova’nın Şahitlerinin dinsel faaliyetlerine karşı çıkıyor ve Şahitlere karşı dinsel yönden kışkırtılmış taciz ve şiddet olayları da dahil çeşitli saldırılara önayak oluyorlar.

Bu aşırılıkçı Ortodoks gruplar bazı durumlarda hükümet yetkililerini etkileyerek Şahitlerin toplanma hakkı da dahil bazı haklarının görmezden gelinmesine yol açıyorlar. Yehova’nın Şahitlerinin sözleşme imzaladığı halka açık tesislerdeki toplantıları belediyeler tarafından iptal edildiğinde, Şahitler iptal kararının bozulması için mahkemelere başvuruyor. 2007 yılında Hayfa Bölge Mahkemesi ve 2015 yılında Yüksek Mahkeme belediyelerin dini nedenlere dayanarak Şahitlere karşı ayrımcılık yaptığına hükmetti. Mahkemeler Şahitlerin rahatsız edilmeden barış içinde toplantı yapma hakkını destekledi. Fakat Şahitlere yönelik ayrımcı davranışlara ilişkin kaygılar devam ediyor.