7 Ekim 2014’te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Gürcistan’daki Yehova’nın Şahitleri lehine bir karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde 12 yıl önce Begheluri ve Diğerleri / Gürcistan davası açılmıştı. Bu davayı 30 farklı fiziksel ve sözlü şiddet olayı yaşamış 99 mağdur açmıştı. Bu kişilerin biri hariç hepsi Yehova’nın Şahidiydi. Olayların başlangıcında polis şiddet kullanarak birçok büyük dini toplantıyı dağıttı, daha sonra da Şahitler evlerinde, mahkeme salonlarında ve sokaklarda dinsel şiddete maruz kaldılar.

AİHM kararında şu notu düştü: Mağdurlar yetkililere yaklaşık 160 kez şikâyette bulundu, polis gücünün ve diğer yetkililerin saldırılara doğrudan katıldığını bildirdiler. Bu şikâyetler hiçbir sonuç vermedi. Failler cezalandırılmadıkları için, yeni saldırılar yapmak üzere cesaret buldular.

8 Eylül 2000’de Zugdidi’deki Yehova’nın Şahitlerinin toplantısı saldırıya hedef oldu

Örneğin, 8 Eylül 2000’de 700 kadar Şahit Zugdidi kasabasında dini bir toplantı için bir araya geldiğinde aniden, özel müdahale gücünden maskeli bir polis ekibi toplantı yerini bastı, toplantı için kurulan yapıları ateşe verdi ve yaklaşık 50 kişiyi darp etti. Mağdurlar vakit kaybetmeden şikâyet dilekçeleri verdiler, fakat yetkililer saldırganlara karşı herhangi bir yasal işlem yapmadı ve mağdurlara yasal bir çözüm sunmadı.

AİHM, Yetkilileri Saldırılara Gerekli Tepkiyi Vermedikleri İçin Mahkûm Etti

Emniyet yetkilileri hızlı ve etkili bir soruşturma yapmadıkları için, failler cezalandırılmadı. Bu yüzden mağdurlar 2002’de AİHM’e başvurdu.

AİHM, 7 Ekim tarihli kararında şunu belirtti: “Gürcistan yetkilileri, cezasızlık ortamı yarattı ve bu ülke çapında Yehova’nın Şahitlerine yönelik saldırıların artmasına neden oldu.” Mahkemeye göre, “Yehova’nın Şahitlerine karşı sergilenen bağnazlık bu şiddetli saldırıları körükledi” ve emniyet yetkililerinin sergilediği “ayrımcı tutum onların en azından şiddete göz yumduğunu doğruladı.”

“Gürcistan cezasızlık ortamı yarattı ve bu ülke çapında Yehova’nın Şahitlerine yönelik saldırıların artmasına neden oldu.”

Begheluri ve Diğerleri / Gürcistan, no. 28490/02, 7 Ekim 2014, s. 40, par. 145

Sonuç olarak, AİHM mahkemeye başvuranların 47’sinin Gürcistan yetkililerince insanlık dışı muameleye tabi tutulduğuna, 88’inin ayrımcılığa tabi tutulduğuna ve dini özgürlük haklarının ihlal edildiğine karar vermiştir. AİHM hükümetten, tespit edilen ihlale son vermesini ve eylemsizliği ile önyargılı tutumunun sonuçlarını telafi etmesini talep etti. Mağdurların manevi zarar ve mahkeme masraflarını tazmin etmek için, hükümeti 45.000 Euro’nun üzerinde bir para cezasına çarptırdı.

Gürcistan’daki Yehova’nın Şahitlerinin Durumu Düzeliyor

2004 yılından beri durum büyük ölçüde düzelmiş olsa da, Gürcistan’daki Yehova’nın Şahitleri zaman zaman münferit saldırı ve tacizlere maruz kalıyorlar. 2013 yılında Şahitlerin hedef olduğu 53 şiddet olayı bildirildi. Begheluri kararı uyarınca, Gürcistan yetkililerinin vatandaşlarının maruz kaldığı suçları hızlı ve etkili bir şekilde soruşturması gerekiyor. Yehova’nın Şahitleri, hükümetin dinsel kaynaklı saldırıları önyargısız bir şekilde araştırıp suçluları cezalandırmasını beklemektedir.