Güney Kore’nin insan hakları sicilini ayrıntılı şekilde inceledikten sonra, BM İnsan Hakları Komitesi 3 Kasım 2015 tarihinde konuyla ilgili nihai gözlemlerini açıkladı. Komite, Güney Kore’nin insan hakları konusunda olumlu adımlar atmış olduğunu kabul etse de, askerlik hizmetini vicdanen reddetme hakkıyla ilgili Komite tarafından daha önce verilen kararların uygulanmadığına özellikle dikkat çekti.

Din ve Vicdan Özgürlüğü Hakkı

Vicdani ret uluslararası çapta temel bir insan hakkı olarak tanınsa da, Güney Kore askerlik yapmayı vicdanen reddeden kişileri cezalandırmaya devam ediyor. 1950’den beri mahkemeler 18.000’den fazla Yehova’nın Şahidine toplamda yaklaşık 36.000 yılın üzerinde hapis cezası verdi.

BM İnsan Hakları Komitesi yayımladığı raporda hükümeti şu konularda uyardı:

  • Askerlik hizmeti yapmayı vicdanen reddettiği için hapiste olan herkesin bir an önce salıverilmesi.

  • Vicdani retçilerin sabıka kayıtlarının silinmesi, uğradıkları zararın telafi edilmesi ve kişisel bilgilerinin kamuyla paylaşılmayacağına dair güvence verilmesi.

  • Askerlik hizmetini vicdanen reddetme hakkının yasal olarak tanınması ve vicdani retçilere alternatif sivil hizmet imkânının verilmesi.

Güney Kore Sözleşmeye Tam Olarak Uymakla Yükümlüdür

2006 yılından beri BM İnsan Hakları Komitesi, vicdani ret hakkını koruyan yasal bir düzenleme yapmadığı ve bu hakkını savunanları cezalandırdığı için Güney Kore hükümetini suçlu bulan beş karar yayımladı. * Komite yayımladığı son raporda konuyla ilgili daha önce verdiği kararlar da dahil “tüm kararlarının tam olarak uygulanması için düzenlemeler yapmak ve uygun yöntemler belirlemek” konusunda hükümeti tekrar uyardı.

Raporun yayımlanmasının ardından, Kore Ulusal İnsan Hakları Komisyonu başkanı Seong-ho Lee raporda belirtilen insan hakları ihlallerinin doğruluğunu kabul etti. Seong-ho Lee, hükümeti Komitenin tavsiyelerine uymaya teşvik ettiği halka yönelik bir açıklamasında şunları belirtti: “Hükümet, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesine (ICCPR) tam olarak uymakla yükümlüdür.”

Güney Kore, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesini imzalamış bir ülke olarak, bu sözleşmeyle güvence altına alınmış hakları korumakla yükümlüdür. BM İnsan Hakları Komitesi, bu sözleşmenin uygulanıp uygulanmadığını denetlediğinden ve vicdani ret hakkını tanıdığından, Güney Kore Komitenin karar ve tavsiyelerini hayata geçirmediği sürece bu sözleşmeyi ihlal ediyor olacak.

BM İnsan Hakları Komitesinin yayımladığı bu son rapor, Güney Kore’nin vicdani retçilere davranışıyla ilgili uluslararası çapta artan itirazlara bir yenisini daha eklemiş oldu. Güney Kore’deki ve başka yerlerdeki birçok kişi, Sözleşmeye uymakla ilgili yapılan bu çağrıya hükümetin vereceği cevabı merakla bekliyor.

^ p. 10 BM İnsan Hakları Komitesi, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesini imzalamış ülkelerin Sözleşmeyle güvence altına alınan hakları ihlal edip etmediğini değerlendiren kararlar yayımlıyor. Güney Kore’nin 18. Maddede belirtilen “düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkını” ihlal ettiğini belirten beş karar şunlar: No. 1321-1322/2004, Yeo-bum Yoon ve Myung-jin Choi/Kore Cumhuriyeti, 3 Kasım 2006; No. 1593-1603/2007, Eu-min Jung ve Diğerleri/Kore Cumhuriyeti, 23 Mart 2010; No. 1642-1741/2007, Min-kyu Jeong ve Diğerleri/Kore Cumhuriyeti, 24 Mart 2011; No. 1786/2008, Jong-nam Kim ve Diğerleri/Kore Cumhuriyeti, 25 Ekim 2012; No. 2179/2012, Young-kwan Kim ve Diğerleri/Kore Cumhuriyeti, 15 Ekim 2014.