İçeriğe geç

18 KASIM 2013
DÜNYA

Hapiste Olanları Unutmayın

Hapiste Olanları Unutmayın

Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 18. Maddesine göre ‘düşünce, vicdan ve din özgürlüğü’ her insanın temel hakkıdır. * Bazı yerlerde Yehova’nın Şahitleri bu haklarını kullandıkları için hapsediliyor, hatta zulümle karşılaşıyor. Hapiste olanların çoğu askerlik hizmetini vicdanen reddeden gençler. Onların dışındakiler de sadece inançlarını uyguladıkları için hapiste.

Yapılan kötü muameleler Yehova’nın Şahitlerinin sadakatini bozmadı, onlar inançlarını uygulamaya devam ediyor. Aslında hükümetler bu yaptıklarıyla insan haklarına saygı göstermeyerek kendi adlarını lekeliyor. Aşağıdaki çizelgede nerede, kaç Yehova’nın Şahidinin hapiste olduğunu görebilirsiniz.

YER

HAPİSTEKİLER

 Eritre

52

 Güney Kore

599

 Dağlık Karabağ

1

 Singapur

18

 Türkmenistan

9

Toplam

679

12 Kasım 2013 itibariyle hapiste olanların listesi

 ERİTRE

Son raporlara göre, aralarında hem erkek hem de kadınların olduğu 52 Yehova’nın Şahidi, ağır şartların hüküm sürdüğü yerlerde hapiste. Bu Şahitler resmi olarak suçlanmadıkları ya da mahkemeye çıkarılmadıkları halde vicdani ret, dinsel faaliyette bulunma veya açıklanmayan nedenlerle hapisteler. Üç Yehova’nın Şahidi, Paulos Eyassu, Isaac Mogos ve Negede Teklemariam askerlik hizmetini vicdanen reddettikleri için 24 Eylül 1994’ten beri, yani neredeyse 20 yıldır cezaevinde. 60 yaşının üstünde iki Şahit, Misghina Gebretinsae ve Yohannes Haile hapisteyken yaşamını yitirdi. Eritre 1993’te bağımsız bir ülke olduğundan beri Yehova’nın Şahitlerini sürekli hapsediyor, onlara baskı yapıyor ve işkence ediyor.

 GÜNEY KORE

Şu anda askerlik hizmetini vicdanen reddettiği için her biri 18 ay hapis cezasına çarptırılan 599 genç Şahit hapiste. Kore Savaşından bu yana Güney Kore, askerlik hizmetini yerine getirmeyi reddeden genç Şahitlere, durmak bilmeden dava açıyor ve bu meseleyi çözmek için herhangi bir alternatif sunmuyor. Bu süre boyunca Güney Kore, askerlik hizmetini yerine getirmeyi reddettiği için 17.549 Yehova’nın Şahidini, toplam 34.100 yıl hapse mahkûm etti. Vicdani retçilerin temel haklarını tanımayı reddetti ve uluslararası antlaşmalarda verdiği taahhütlere uymadı. Daha fazla bilgi için “Güney Kore’deki Adaletsizlik Çeşitli Ülkelerin Tepkisini Çekiyor” başlıklı habere bakın.

 DAĞLIK KARABAĞ

20 yaşında bir Şahit askerlik hizmetini vicdanen reddettiği için hapiste, çünkü Dağlık Karabağ’da alternatif sivil hizmet için bir düzenleme yok. Bu genç 30 Aralık 2011’de 30 ay hapse mahkûm edildi ve 29 Ocak 2013’te şartlı tahliye talebi reddedildi. Ayrıca devam eden sağlık sorunlarının tedavisi için serbest bırakılmak üzere yaptığı başvuru hapishane yönetimi tarafından reddedildi.

 SİNGAPUR

Singapur hükümeti askerlik hizmetini zorunlu tutuyor ve vicdani retçilerin haklarını tanımıyor. Kutsal Kitaba göre eğittikleri vicdanlarının sesini dinlemeye kararlı olan 18 gencin her biri, toplamda 39 ay hapis cezasına çarptırıldı ve Silahlı Kuvvetler Gözaltı Kışlasında yatıyor. Ağustos 2013’te serbest bırakılan başka bir Şahit, yedek asker olarak görev yapmayı reddettiği için bir yıldır hapisteydi.

 TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan’da hapiste olan dokuz Şahit var; bu erkeklerden sekizi vicdani retçi olduğu için, biri de asılsız suçlamalar nedeniyle cezaevinde. Cezaları 12-24 ay arasında değişiyor. Onlar gardiyanlar ve askerler tarafından sık sık acımasızca dövülüyor. Aynı kişiler serbest bırakıldıktan sonra bazen “mükerrir suçlu” olarak, yani tekrar tekrar suç işledikleri gerekçesiyle yine dava ediliyor ve daha sert kuralların işlediği bir hapishaneye konuluyor.

^ p. 2 Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 18. Maddesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. Maddesine bakın.