2 Aralık 2016 tarihinde Azerbaycan’daki Goranboy Rayonu Polis Merkezi, bir Yehova’nın Şahidi olan Ziyad Dadaşov’u dinsel faaliyetlerinden dolayı mahkeme önüne çıkardı. Aynı köyde yaşayan dört kişi Dadaşov’un inancı hakkında konuştuğu ve Kutsal Kitaba dayalı yayınlar teklif ettiği yönünde ifade verdi. Goranboy Rayonu Mahkemesi Hâkimi Şirzad Hüseynov, yasadışı dinsel faaliyetlerde * bulunduğu gerekçesiyle Dadaşov’u suçlu buldu ve 1.500 manat (846 dolar) para cezasına çarptırdı. Ziyad Dadaşov ise cezalandırılması gerektiğine inanmıyor ve kararı temyize götürecek.

Aynı bölgede, Jaarey Süleymanova ve Gülnaz İsrafilova aylardır birlikte Kutsal Kitaba dayalı sohbet ettikleri bir kadını ziyaret etti. Sonradan, Goranboy Rayonu Polis Merkezi bu iki Yehova’nın Şahidi kadını “kayıtlı yasal adresin dışında” dinsel faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle suçlu buldu ve 17 Kasım 2016’da Goranboy Rayonu Mahkemesi Hâkimi İsmayil Abdurahmanlı her ikisine birden 2.000 manat (1.128 dolar) para cezası kesilmesine karar verdi. Şahitler bu kararı temyize götürdü.

Uluslararası insan hakları avukatı Jason Wise şöyle diyor: “Azerbaycan’daki Yehova’nın Şahitlerine yapılan ayrımcılık Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine saygısızlık anlamına gelmektedir. Goranboy Rayonu yetkililerinin faaliyetleri, özgürlük ve dinsel inanç konusunda Azerbaycan’ın sahip olduğunu iddia ettiği standartlarla uyum içerisinde olmadıklarını gösteriyor.”

^ p. 1 Yehova’nın Şahitleri resmi bir din olarak Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de kayıtlıdır. Ziyad Dadaşov “yasal olarak kayıtlı olduğu bölge dışında faaliyet gösteren dinsel kuruluşlarla” ilgili İdari İhlal Yasası Madde 515.0.4’e dayanılarak suçlu bulundu.