Singapur hükümeti askerlik hizmetini zorunlu tutuyor ve vicdani ret hakkını tanımıyor. Askerlik hizmetini vicdanen reddeden Yehova’nın Şahitleri art arda iki defa, toplam 39 aya kadar hapis cezası alıyor.

Singapur’da erkekler 18 yaşına gelince askere gitmeli. Bunu vicdani nedenle reddeden biri, askeri birlikte 15 aya kadar hapis yatabiliyor. Cezası bitip serbest bırakılır bırakılmaz üniforma giyip askeri eğitime katılması emrediliyor. Bunu da reddederse ikinci defa askeri mahkemenin önüne çıkarılarak 24 aya kadar başka bir hapis cezasına daha çarptırılıyor.

Singapur BM Yönergelerine Uymayı Reddediyor

Birleşmiş Milletler uzun zamandır üye devletleri “vicdani ret hakkını, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde tanınan düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün meşru bir kullanımı olarak kabul etmeye” çağırıyor. Singapur, 1965’ten beri Birleşmiş Milletler üyesi olmasına rağmen bu konuda Birleşmiş Milletler ile hemfikir olmadığını beyan etmiştir. Singapur hükümetinin bir temsilcisi BM İnsan Hakları Komisyonu’na gönderdiği 24 Nisan 2002 tarihli mektubunda “kişisel inançlar veya eylemlerin [ulusal güvenlik hakkına] ters düşmesi halinde devletin ulusal güvenliği koruma hakkının baki kalması gerektiğini” yazdı. Temsilci, hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak şekilde şunu belirtti: “Askerlik yapmayı vicdanen reddetmenin evrensel olarak geçerli bir hak olduğunu kabul etmiyoruz.”

Yaşanan Olaylar

 1. 15 Ağustos 2018

  Toplam 9 Yehova’nın Şahidi askerlik hizmetini yapmayı vicdanen reddettiği için hapiste.

 2. Kasım 2013

  Toplam 18 Şahit askerlik yapmayı vicdanen reddettiği için tutuklu bulunuyor.

 3. 24 Nisan 2002

  Hükümet yetkilisi Singapur’un vicdani ret hakkını tanımadığını doğruladı.

 4. Şubat 1995

  Singapur vatandaşı olan Yehova’nın Şahitlerine uygulanan baskı ve tutuklamalar arttı.

 5. 8 Ağustos 1994

  Singapur Yüksek Mahkemesi Şahitlerin temyiz başvurusunu reddetti.

 6. 12 Ocak 1972

  Singapur Yehova’nın Şahitlerinin tüzel kişiliğini feshetti.