İçeriğe geç

20 ARALIK 2017
RUSYA

Yeni Dünya Çevirisi Rusya’da Hâlâ Yasaklı

Yeni Dünya Çevirisi Rusya’da Hâlâ Yasaklı

Ağustos ayında Vıborg Şehir Mahkemesi Kutsal Kitap – Yeni Dünya Çevirisi’nin (YDÇ) Rusçasını aşırılıkçı bir yayın ilan ederek yasaklanması yönünde bir karar almıştı. 20 Aralık 2017’de Leningrad Bölge Mahkemesi bu karara yaptığımız temyiz başvurusunu reddetti. Duruşmaya, aralarında Britanya, Hollanda, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliği mensuplarının da bulunduğu yaklaşık 30 kişi katıldı.

Duruşma sırasında savunma makamı, mahkemenin atadığı bilirkişiler tarafından hazırlanan ve YDÇ’nin Kutsal Kitap olmadığını ileri sürerek “aşırılıkçı” ilan edilmesine yol açan raporun önyargılı ve yetersiz olduğunu gösteren kesin kanıtları birçok kez sundu.

Sözde bilirkişiler, YDÇ kendinden Kutsal Kitap olarak söz etmediği için onun bir Kutsal Kitap olamayacağı yönündeki iddialarında kararlıydılar. Fakat savunma makamı Rusça YDÇ’nin beşinci sayfasına dikkat çekti: Orada açıkça şöyle deniyor: “Bu, Kutsal Kitabın Rusçaya yapılan yeni bir çevirisidir.” Savunma makamı, bilirkişilerin 287 gün boyunca inceleme yapıp YDÇ’nin önsözünün 3. paragrafındaki bu basit gerçeği gözden kaçırmasını eleştirdi.

Mahkemenin atadığı bilirkişilerden biri iddiasında daha da ileri giderek, “patrik tarafından kutsandığı” belirtilmedikçe ya da bu tür bir çeviriyle kelimesi kelimesine uyuşmadıkça YDÇ’nin Kutsal Kitap olarak kabul edilemeyeceğini söyledi. Bilirkişiler(!) Tanrı’nın özel ismi Yehova’nın kullanılmasına da itiraz ettiler ve YDÇ’nin belirli kilise öğretilerini desteklemediğini iddia ettiler. Hâkim, savunma makamının YDÇ için yeniden önyargısız bir bilirkişi raporu hazırlanması teklifini reddetti.

Temyiz için yaptıkları başvuru bugün reddedilince, kardeşlerimiz için Rusya’daki hukuk sisteminde çözüm yolları tükenmiş oldu. Bu nedenle onlar davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gönderecekler.

Tüm dünyadaki Yehova’nın Şahitleri hiçbir kurumun Tanrı’nın Sözünü ortadan kaldırmayı başaramayacağından ve Sözün yayılmasını engelleme yönündeki bu çabaların sonuçta başarısızlığa uğrayacağından kesinlikle emin (İşaya 40:8).

Medya İletişim:

Uluslararası: David A. Semonian, Basın ve Halkla İlişkiler Ofisi, tel. +1-845-524-3000