Bu makale din, siyaset ve sosyoloji alanındaki akademisyenlerle ve Sovyet ve Sovyet sonrası dönem hakkında çalışmalar yapan uzmanlarla yapılan özel söyleşiler içermektedir. Bu, üç bölümlük dizi makalenin 3. bölümüdür.

ST. PETERSBURG, Rusya—Moskova merkezli Sosyokültürel Araştırmalar Merkezi, mahkeme tarafından Yehova’nın Şahitlerini ve yayınlarını incelemek için bilirkişi olarak atandı. Bilirkişi raporlarından biri Ağustos 2015’te tamamlandı ve Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Kutsal Kitap – Yeni Dünya Çevirisi’ne karşı devam eden bir davanın temelini oluşturdu. Başka bir raporun hazırlanması da halen devam ediyor.

Dr. Mark R. Elliott

Bu raporlar, Rusya ve Rusya dışından güvenilir uzmanlar tarafından çürütüldü. Bu uzmanlardan biri olan East-West Church and Ministry Report isimli derginin kurucu editörü Dr. Mark R. Elliott şunları söyledi: “Yehova’nın Şahitlerinin kutsal metinlerini tasvip etmeyen uzmanlar da dahil olmak üzere, dini konularda danışılan devlet onaylı sözde bilirkişiler genellikle gerekli uzmanlık ve güvenilirliğe sahip değiller, ama onlar yine de inançla ilgili konularda temelsiz fikirlerini beyan ediyorlar.”

Dr. Roman Lunkin

Moskova’daki Rusya Bilimler Akademisine bağlı Avrupa Enstitüsünün Din ve Toplum Çalışmaları Merkezinden Dr. Roman Lunkin, Sosyokültürel Araştırmalar Merkeziyle ilgili şunu söyledi: “Bilirkişilerin hiçbirinin din üzerinde akademik bir çalışması yok, hatta Yehova’nın Şahitlerinin yayınlarını hiç tanımıyorlar. Hazırladıkları rapor, Ortodoks köktenci bir örgüt olan Irenaeus of Lyon Centre’ın sağladığı bilgilerden yapılan alıntılar içeriyor ve bu örgüt Yehova’nın Şahitlerinin ve başka birçok din ve mezhebin muhalifi olarak biliniyor.”

Dr. Ekaterina Elbakyan

Moskova Çalışma ve Sosyal İlişkiler Akademisinde sosyoloji ve sosyal süreçlerin yönetimi konusunda araştırma yapan Prof. Dr. Ekaterina Elbakyan, “Üzülerek, Dr. Lunkin’e katıldığımı söylemeliyim” diyor ve şunları ekliyor: “Bugün Rusya’da din konusunda uzmanlık gerektiren araştırmaların uzman olmayan kişiler tarafından yapıldığı doğrudur. Bu kişiler ısmarlama sonuçlara varıyor, gerçek uzmanlar ise tespitlerini açıklama özgürlüğüne sahip değil.”

Taganrog’taki iki duruşmaya katılan ve ayrıca Rostov şehrindeki temyiz mahkemesinde de bilirkişi olarak görüşü alınan Dr. Elbakyan şunu ekledi: “Yehova’nın Şahitlerini aşırıcılıkla suçlamak için kullanılan video kayıtlarını kendi gözlerimle gördüm. Mahkemede iki kez görüşüm alındı ve ayrıntılı bir şekilde bunun sıradan bir Hıristiyan ibadeti olduğunu ve aşırıcılıkla hiçbir ilgisi olmadığını belirttim, fakat mahkeme uzman olarak görüşümü dikkate almadı. Bu yapılanların, açık ve sistematik bir dini ayrımcılığa doğru gittiğini görmemek mümkün değil. Bu eğilim devam ettikçe inançlı insanların ‘aşırılıkçı’ olarak damgalanmayacağının tabii ki hiçbir teminatı yok.”

Medya İletişim:

Uluslararası:David A. Semonian, Basın ve Halkla İlişkiler Ofisi, tel. +1-718-560-5000

Rusya: Yaroslav Sivulskiy, tel. +7-812-702-2691