İçeriğe geç

30 ARALIK 2013
KIRGIZİSTAN

Kırgızistan Mahkemesi Vicdani Retçilerin Lehine Karar Verdi

Kırgızistan Mahkemesi Vicdani Retçilerin Lehine Karar Verdi

BİŞKEK, Kırgızistan—19 Kasım 2013 günü Kırgızistan Yüksek Mahkemesinin Anayasa Dairesi, şu anda alternatif hizmetle ilgili yürürlükte olan kanunun anayasaya uygun olmadığına ve inanç özgürlüğünü ihlal ettiğine oybirliğiyle karar verdi. Mahkeme vicdani nedenlerden ötürü askerlik hizmetini reddeden kişilere gerçek anlamda alternatif sivil hizmet sağlamak için hükümetin yasayı değiştirmesini istedi.

2009’da Kırgızistan, vicdani retçilere alternatif hizmet hakkı tanıyan bir kanun çıkarmıştı. Fakat sonradan bu hizmetin askeriyenin kontrolü altında olduğu anlaşıldı. Hizmet edenler askeri görevlilerin emrine veriliyor ve bazılarından da askeri faaliyetleri desteklemek için ödeme yapması isteniyordu. Alternatif hizmetini tamamlayan kişiler gerektiğinde çağrılmak üzere silahlı kuvvetlere otomatikman yedek olarak kaydediliyordu. Bu sebeplerden dolayı Yehova’nın Şahitleri sunulan alternatif hizmeti reddetti. Şahitlerin aldığı bu tavır onlara karşı bazı ceza davalarının açılmasına neden oldu.

Kasım’da verilen kararda Şahitlerin onlara sunulan alternatif hizmeti reddetmek için geçerli sebepleri olduğu ve vatandaşlık görevinden kaçmaya çalışmadıkları belirtildi. Aksine mahkeme onların gerçek bir sivil hizmeti yerine getirmeye istekli oldukları sonucuna vardı. Şahitlerin aleyhinde sonuçlanmış tüm davaların yeniden açılması ve bunların yeni kanunla uyumlu bir karara bağlanması bekleniyor.

Kırgızistan’daki Yehova’nın Şahitlerinin sözcüsü Hamit İskakov şöyle diyor: “Bu karar vicdani ret sorununu çözmesinin yanı sıra Kırgız yetkililerin Yehova’nın Şahitlerinin uluslararası saygın bir din olduğunu anlamasına da yardımcı olacak.”

Medya İletişim:

Uluslararası: J. R. Brown, Halkla İlişkiler Bürosu, tel. +1 718 560 5000

Kırgızistan: Hamit İskakov, tel. +996 770 778 885