İtalya

23 MAYIS 2018

Doktor Luca P. Weltert’le Söyleşi

“Kan nakline daha az başvurma yönünde ciddi bir eğilim var. Hem de sadece Şahit hastalar söz konusu olduğunda değil, tüm dünyada böyle. Kan nakli olmadan yapılan ameliyatların daha iyi sonuç verdiğiyle ilgili kanıtlar her geçen gün artıyor.”

23 MAYIS 2018

Profesör Doktor Antonio D. Pinna’yla Söyleşi

“Bence dinsel açıdan bir ayrım yapmamız doğru olmaz. Yehova’nın Şahidi olmadığı halde kansız ameliyatı tercih eden hastalar da var.”

23 MAYIS 2018

Profesör Doktor Massimo P. Franchi’yle Söyleşi

“Bir doktor olarak Yehova’nın Şahitlerine minnettarım. Klasik yöntemlerin dışına çıkmayan bir doktorken Şahitler sayesinde kan nakli uygulamalarını azaltmanın mümkün, hatta önemli olduğunu anladım.”