İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

1 KASIM 2012
AVUSTURYA

Avusturya Ayrımcılık Yaptığı İçin Yehova’nın Şahitlerine Tazminat Ödeyecek

Avusturya Ayrımcılık Yaptığı İçin Yehova’nın Şahitlerine Tazminat Ödeyecek

STRAZBURG, Fransa: 25 Eylül 2012 günü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avusturya hükümetinin Yehova’nın Şahitlerine karşı ayrımcılık suçu işlediğine kanaat getirdi ve hükümeti Şahitlerin mahkeme masraflarını karşılamak için yaklaşık 13.000 euro tazminat ödemeye mahkûm etti.

2002 yılında Avusturya, Tagalog dili konuşan Şahitlerle ilgilenmek için oraya taşınmak isteyen ve Filipinler’den gelen iki Şahidin oturma izni talebini geri çevirmişti. Başka bir seferinde ise hükümet Şahitlere 1999 yılında yapılan dinsel bir bağıştan vergi de istemişti. Avusturya’nın her iki durumda da Şahitlere karşı böyle bir tutum benimsemesinin nedeni, Yehova’nın Şahitlerini “dinsel bir dernek” olarak değil sadece “dinsel bir topluluk” olarak kabul etmek istemesiydi. Bundan dolayı da diğer kurumlaşmış dinlere tanınan ayrıcalıklar Yehova’nın şahitlerine tanınmıyordu.

Bu karar Mahkemenin Avusturya’ya karşı Yehova’nın Şahitlerinin lehinde verdiği altıncı hüküm ve aslında 2008’de verilen kararın teyidi. O zaman verilen hükümde Yehova’nın Şahitlerinin “uzun zamandır uluslararası varlıklarını sürdürdükleri” ve Avusturya’da “köklü bir geçmişe” sahip oldukları göz önünde tutularak “çok daha önce” “dinsel bir dernek” olarak tanınmış olmaları gerektiği belirtilmişti.

Şahitler AİHM’de kazandıkları bu hukuki zaferin sadece kendilerinin değil Avrupa Konseyi’nde yer alan ülkelerin vatandaşlarının da temel özgürlüklerinin korunmasına ve dinsel ayrımcılığın engellenmesine katkıda bulunmasını umut ediyor.

Medya İletişim:

J. R. Brown, Halkla İlişkiler Bürosu, tel. +1 718 560 5000

Avusturya: Johann Zimmermann, tel. +43 1 804 53 45