NEW YORK—Ağustos 2016’da Warwick’teki dünya merkez bürosu tamamlandığında, Yehova’nın Şahitleri binaların sürdürülebilir tasarımıyla bir ödül aldı. Ticari binaları çevre açısından değerlendiren ve sertifika veren bir örgüt olan Green Building Initiative (Yeşil Bina Girişimi, GBI), Şahitlerin değerlendirmeye giren yedi binasının tamamı için en üst derece olan Four Green Globes derecesini verdi.

GBI’de mülakatlardan sorumlu müdür olan Shaina Weinstein şöyle dedi: “Ülke çapında değerlendirdiğimiz 965 projeden sadece 64’ü en üst derece olan Four Green Globes derecesini aldı. Yehova’nın Şahitlerinin Warwick’teki yedi binasının tamamı için bu dereceyi alması gerçekten dikkate değer. Bu başarı, su ve enerji verimliliği ve çevre dostu tasarıma son derece bağlı olduklarının göstergesidir.”

Green Globes derecelendirme sistemi, GBI’nin izniyle. Şahitlerin merkez bürosunda değerlendirmeye girmeye yeterli bulunan yedi binanın tamamı şartların en az yüzde 90’ını karşıladı ve Four Green Globes sertifikasını almaya hak kazandı.

Resmi web sitelerine göre, GBI “kaynakları daha verimli şekilde kullanan, daha sağlıklı ve çevre dostu tasarıma sahip binaların yapılmasına yönelik inşa uygulamalarının benimsenmesini hızlandırmak için çalışan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.” GBI yeni inşa edilmiş binaları sürdürülebilir tasarım ve yönetim açısından değerlendiriyor. Değerlendirme sürecinin bir kısmı olarak, tarafsız bir uzman yerinde incelemelerde bulunarak GBI’nin tespitlerini doğruluyor.

Şahitlerin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki binalarının sürdürülebilir tasarım koordinatörü David Bean şöyle dedi: “Bu ödüller, Sterling Ormanı Eyalet Parkının dokusuyla uyumlu ve sürdürülebilir, çevre dostu tasarıma sahip bir yerleşke geliştirmek için projede çalışan herkesin ne çok gayret gösterdiğinin bir kanıtı. Bu ödüllere çok değer veriyoruz.”

İdari Ofisler/Hizmet Binasının yeşil çatısı, su geçirmez kaplama üzerine yetiştirilen bitki örtüsünden oluşuyor. Genel su şebekesine daha az yüklenmek için binada toplanan yağmur suyu yerinde arıtılıyor.

Arazideki ağaçları korumak ve devrilmiş ağaçları inşa projesinde kullanmak Şahitlerin stratejisinin bir kısmıydı. Sterling orman parkının eski yöneticisi Jeffrey Hutchinson şöyle diyor: “Alanı temizlerken kesilen ağaçları yeni binaların tasarımında kullanma kararı çok hoşuma gitti. Şahitler çevre açısından mükemmel bir iş çıkardı.” Shaina Weinstein şunu ekliyor: “Bizce Warwick projesi çevre dostu tasarım ve inşaatın ne anlama geldiğini mükemmel bir şekilde örnekliyor.”

Şahitlerin Warwick İnşaat Projesi Komitesinin başkanı Richard Devine şöyle dedi: “Teşkilatımız onlarca yıldır Brooklyn’deki binalarımızın estetiğini korudu. Şimdiki amacımız ise Warwick’teki çevre dostu tesisimizi bakımlı tutmak ve Sterling ormanının güzelliğini korumak.”

Medya İletişim:

David A. Semonian, Basın ve Halkla İlişkiler Ofisi, 1-845-524-3000