İçeriğe geç

Gazeteciler İçin Haber Kaynakları

Dr. Patrizio Mazza ile Söyleşi

“Lenfoma, akut lösemiler ve başka lösemi türleri ile Batı ülkelerinde görülme oranı giderek artan myelom gibi tümörleri kan nakli olmadan tedavi etmek kesinlikle mümkün.”

Dr. Patrizio Mazza ile Söyleşi

“Lenfoma, akut lösemiler ve başka lösemi türleri ile Batı ülkelerinde görülme oranı giderek artan myelom gibi tümörleri kan nakli olmadan tedavi etmek kesinlikle mümkün.”

İTALYA

Dr. Claudio Ronco ile Söyleşi

“Nadiren kan nakli yapıyoruz.”

İTALYA

Dr. Pia Di Benedetto ile Söyleşi

“İyi planlanmış bir tedavi yaklaşımı ve uygun yöntemlerle büyük ameliyatları bile kan nakli olmadan yapmak mümkün.”

İTALYA

Dr. Alfredo Guglielmi ile Söyleşi

“Yehova’nın Şahitleri kan konusunda aşırı titiz davranmamıza yardım ettiler. Bunun kapsamına hastanın ameliyata iyi bir şekilde hazırlanması, dikkatli hasta seçimi, ameliyathanede kanın korunmasıyla ilgili mevcut yöntemlerin hepsinin dikkatle uygulanması giriyor.”

GÜNEY KORE

Bir Vicdani Retçi Yüksek Mahkemedeki Duruşmayı Ümitle Bekliyor

30 Ağustos 2018’de Güney Kore Yüksek Mahkemesi halka açık bir duruşmada Anayasa Mahkemesinin vicdani retçilerin haklarını tanıyan düzenlemeler getirme talebini ele alacak.

RUSYA

Rusya Yehova’nın Şahitlerinin Kullandığı Büro Binalarına El Koydu

Saint Petersburg Şehir Mahkemesinde görülen duruşmadan hemen önce bir gazeteci, bir din bilgini ve Şahit iki avukat Rusya’nın Yehova’nın Şahitleri tarafından kullanılan büro binalarına el koyarak yaptığı adaletsizliği ortaya koydu.

İTALYA

Doktor Luca P. Weltert’le Söyleşi

“Kan nakline daha az başvurma yönünde ciddi bir eğilim var. Hem de sadece Şahit hastalar söz konusu olduğunda değil, tüm dünyada böyle. Kan nakli olmadan yapılan ameliyatların daha iyi sonuç verdiğiyle ilgili kanıtlar her geçen gün artıyor.”

İTALYA

Profesör Doktor Antonio D. Pinna’yla Söyleşi

“Bence dinsel açıdan bir ayrım yapmamız doğru olmaz. Yehova’nın Şahidi olmadığı halde kansız ameliyatı tercih eden hastalar da var.”

İTALYA

Profesör Doktor Massimo P. Franchi’yle Söyleşi

“Bir doktor olarak Yehova’nın Şahitlerine minnettarım. Klasik yöntemlerin dışına çıkmayan bir doktorken Şahitler sayesinde kan nakli uygulamalarını azaltmanın mümkün, hatta önemli olduğunu anladım.”

İTALYA

Padova Üniversitesi’nde Kansız Tedavideki Gelişmelerle İlgili Önemli Bir Konferans

Bilindiği üzere, karmaşık tıbbi ya da cerrahi tedavilerin uygulanacağı hastalarda, kan nakli zararsız ve hayat kurtaran tek tedavi seçeneği olarak görülmektedir. Fakat konferansa katılan pek çok konuşmacı bu görüşe karşı çıktı.

RUSYA

Rus Yetkililerin Yehova’nın Şahitlerinin ABD’deki Kurumuna Ait Mülke El Koyma Girişimi

Yehova’nın Şahitlerinin Rusya’daki eski bürolarına el konulması yönünde verilen karara itiraz ederek açtıkları temyiz davası Saint Petersburg Şehir Mahkemesinde görülmeye başlanacak.

DÜNYADAN HABERLER

Yehova’nın Şahitlerinin 2018 Bölge İbadetleri Mayıs Ayında Başlıyor

Bölge ibadetinden önce tüm dünyada Şahitler özel bir faaliyete katılarak insanları ücretsiz yapılan bu programa davet edecekler.