İçeriğe geç

Kişisel Verileri Kullanım: Malta

Kişisel Verileri Kullanım: Malta

Bir kişi müjdeci olduktan sonra Yehova’nın Şahitlerinin yerel cemaatleri, yerel büroları ve benzer kurumları da dahil Yehova’nın Şahitlerinin dünya çapındaki dinsel teşkilatının, kanunlarla ve bu teşkilatın dinsel amaçlarıyla uyumlu olarak kişisel verileri kullandığını kabul eder. Yehova’nın İsteğini Yerine Getiren Teşkilat kitabında belirtildiği gibi müjdeciler kişisel bilgilerini cemaatlerine gönüllü olarak verirler, böylece inançlarıyla ilgili dinsel faaliyetlere katılabilir ve ruhi yardım alabilirler (1. Petrus 5:2).

Müjdecilerin başka dinsel faaliyetlerde yer alabilmek için de Yehova’nın Şahitlerine bazı kişisel veriler sağlaması gerekebilir. Kişisel veriler isim, doğum tarihi, cinsiyet, vaftiz tarihi, iletişim bilgileri ya da kişinin ruhi durumuyla ilgili bilgiler, tarla hizmeti faaliyeti veya Yehova’nın Şahitlerinin faaliyetleriyle ilgili herhangi bir görev hakkındaki bilgilerdir. Kişisel veriler, müjdecinin dinsel inançlarıyla ilgili bilgiler veya başka hassas (özel nitelikli) kişisel veriler içerebilir. Kişisel verilerin kullanılması bu verilerin toplanması, kaydedilmesi, düzenlenmesi, yapılandırılması, saklanması ve bu veriler üzerinde benzer işlemlerin yapılması anlamına gelir.

Bu ülkenin Veri Koruma Kanunu:

Genel Veri Koruma Tüzüğü (AB) 2016/679.

Bu Veri Koruma Kanununun hükmü altındaki müjdeciler kişisel verilerinin Yehova’nın Şahitleri tarafından dinsel amaçlarla şu alanlarda kullanılmasına rıza gösterirler:

  • Yehova’nın Şahitlerinin yerel bir cemaatinin herhangi bir ibadetine ve herhangi bir gönüllü faaliyete ya da projeye katılma,

  • dünya çapındaki Yehova’nın Şahitlerini ruhen eğitmek için kaydedilip yayınlanan bir ibadette, çevre ibadetinde ya da bölge ibadetinde görev alma,

  • Cemaatle ilgili herhangi bir görevi ya da başka herhangi bir sorumluluğu yerine getirirken, müjdecinin adının ve görevinin Yehova’nın Şahitlerinin İbadet Salonundaki ilan panosuna asılması,

  • Cemaat Müjdeci Kayıt Kartı adlı kartların tutulması,

  • Yehova’nın Şahitlerinin ihtiyarları tarafından yürütülen çobanlık hizmeti ve ruhi yardım (Elçiler 20:28; Yakup 5:14, 15),

  • acil durumda kullanılmak üzere acil durum iletişim bilgilerinin kaydedilmesi.

Kişisel veriler yukarıda değinilen amaçlar ve başka meşru amaçlar geçerli olduğu sürece tutulacaktır. Eğer bir müjdeci Kişisel Verilerin Kullanımı Hakkında Bilgilendirme ve Onay formunu doldurmamayı seçerse Yehova’nın Şahitleri bu müjdecinin cemaatteki bazı görevleri yerine getirmeye ya da bazı dinsel faaliyetlere katılmaya uygun olup olmadığını değerlendiremeyebilir.

Kişisel veriler gerekli ve uygun olduğunda Yehova’nın Şahitlerinin kurumlarından birine gönderilebilir. Müjdeciler, Yehova’nın Şahitlerinin bazı kurumlarının, farklı derecelerde veri koruma kanunları olan ülkelerde bulunduğunun ve bu derecelerin kişisel verilerin gönderildiği ülkeninkiyle her zaman aynı olmadığının farkındadır. Bununla birlikte kişisel verilerini alan kurumların (buna Yehova’nın Şahitlerinin Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan dünya merkez bürosundaki kurumlar da dahil) bu verileri sadece Yehova’nın Şahitlerinin Veri Koruma Politikasında belirtilen şekilde kullanacaklarının da farkındadırlar.

Müjdecilerin Yehova’nın Şahitleri tarafından tutulan kişisel verilerine erişme, bu verilerin işlenmesiyle ilgili kısıtlama talep etme ya da silinmesini isteme ve herhangi bir yanlış bilgiyi düzeltme hakkı vardır. Müjdeciler herhangi bir zamanda, kişisel verilerinin sonraki kullanımıyla ilgili olarak daha önce verdikleri onayı geri çekebilirler. Bir müjdecinin kişisel verilerinin kullanımıyla ilgili onayını geri çekmesi durumunda, Yehova’nın Şahitlerinin, dünya çapındaki üyelik bilgilerini tutma ve yönetmesiyle ilgili meşru dinsel amaçları ya da Veri Koruma Kanununa göre başka yasal dayanaklar doğrultusunda, kişisel verilerden bazılarını bu onay olmadan da kullanma yetkisi doğabilir. Müjdeciler kişisel verilerinin korunmasıyla ilgili olarak, o sırada ikamet ettikleri ülkedeki denetleyici kuruma şikâyette bulunma hakları olduğunun farkındadır.

Yehova’nın Şahitleri kişisel verileri korumak için Veri Koruma Kanunuyla uyumlu olan çeşitli kurumsal ve teknik güvenlik önlemleri kullanırlar. Müjdeciler kişisel verilerine, yukarıda belirtilen amaçları yerine getirmek üzere sadece sınırlı sayıda yetkili kişinin erişebileceğinin farkındadır.

Veri koruma görevlisine danışmak istediğiniz herhangi bir konu için şu e-posta adresini kullanabilirsiniz:

DataProtectionOfficer.GB@jw.org.

Müjdeciler ikamet ettikleri ülkedeki veri sorumlusuyla, varsa onun temsilcisi ve veri koruma görevlisiyle ilgili iletişim bilgilerinin ve diğer bilgilerin jw.org’daki Veri Koruma İletişim sayfasında bulunabileceğini bilirler.

Veri uygulamalarımız dinsel faaliyetlerimiz, kanunlar ya da teknolojideki değişiklikler nedeniyle zaman zaman değişebilir. Kişisel Verileri Kullanım kısmında bir değişiklik yapılması gerektiğinde, söz konusu değişiklikleri bu sayfada bildireceğiz. Böylece müjdeciler hangi bilgileri topladığımızdan ve bunları nasıl kullandığımızdan her zaman haberdar olacaklar. Değişiklikleri görmek için lütfen zaman zaman bu sayfayı kontrol edin.