Skip to content

Iehova Ve Witnes Karu

Select language Toaripi

Ualare ve Basileia are lekoru?

Ualare ve Basileia are lekoru?

Ave seseovai are . . .

 • ave haiiri voa eaepeta etou aea, ei?

 • parabole aea, ei?

 • o kauri voa peita gavamani, ei?

 BAIBEL ARE MOFEARE MOI

“Kauri ve Ualare sa basileia aea la vipi, arero are levi saroroapi kaleiti roi.”—Daniela 2:44, Safu Buka.

“Atute la ereitaro miaraita meha; aea areve soro voa [“gavamani,” New World Translation futnout] ve siahu miavi la eaea.”—Isaia 9:6.

LEA VE EITE ARE LEKORU

 • Mai haura gavamani aea sa aro toarai roi.—Isaia 48:17, 18.

 • Mearovaeka áre voa, a- eka levi leiti roi aeata a- hailareva ita peava roi.—Apokalupo 21:3, 4.

 BAIBEL VE Ō EREITA SUKAREREITA ORE, EI?

Eha, ipi orakori are meha:

 • Ualare ve Basileia sa lei foreraita etou, are Iesu sa satirioraipe. Iesu are areve aposetolo karu la satiriorope, Ualare ve Basileia koti vei, aeata areve haikaeaita mai mearovaeka voa lei forerai vei, loki leitia. (Mataio 6:9, 10) Lea loki ō ve eite are Iesu sa lei forerope.

  Iesu are mearovaeka voa meiape soa, are eroa karu larietau miorope, eka karu lei lareva leipe, aeata opaita karu lei makuri leipe! (Mataio 15:29-38; Ioane 11:38-44) Iesu are aite sare voa, Ualare ve Basileia Lohia Karu leita soa, are mearovaeka voa leiape lea mai, are Basileia ve ipi voa peita karu vei leiti roi.—Apokalupo 11:15.

 • Mearovaeka voa foreraipeta lea etou hariaharia sa lei okofa leipea, Ualare ve Basileia are haekao kofa forerai roi. Iesu are peroveta leipe, mearovaeka voa sosori, posera, aeata pupuiovu ere evera forerai roi. Aite voa Basileia sa mearovaeka voa tairu lei forerai roi.—Mataio 24:3, 7.

  Lea etou hariaharia ereitave soa voa la foreraipe. Lofeare vei ereita ore kofa Ualare ve Basileia, are soa haekao kofa hehea haisora foromai sarorapai roi.

 MEA LALASI Ō SESEOVAIA

Ualare ve Basileia ipi voa, makuri are leafeare?

Lea lalasi ve tova ō are mea Baibel firu voa: SALAMO 37:29 aeata ISAIA 65:21-23.