Skip to content

Skip to secondary menu

Iehova Ve Witnes Karu

Toaripi

Opaita Karu Ere ata Makuri Leiti Roi, Ei?

Opaita Karu Ere ata Makuri Leiti Roi, Ei?

Ave seseovai are . . .

  • eha?

  • kao?

  • o ouvaro?

 BAIBEL ARE MOFEARE MOI

Opaita karu ere “ata itoi roi.”—Aposetolo Ve Tivi 24:15, Safu Buka.

LEA VE EITE ARE LEKORU

Ereitave haikakare karu aea opaita soa, lea otoare sa ereitaro lei rofo leitore.—2 Korinito 1:3, 4.

Lofeare vei, ereita opai vei tore levi leita lareva.—Heberu 2:15.

Ave haikakare karu ere opai voa itoita soa, a- erero sukaeai roi.—Ioane 5:28, 29.

 BAIBEL VE Ō EREITA SUKAREREITA ORE, EI?

Eha, ipi oroisori are meha:

  • Ualare are makuri pisosipe Vita. Baibel are moipe, Iehova Ualare sa “makuri aea haiiri ve siahu aea etau etau foromai la karu foromai la miorai vovea.” (Aposetolo Ve Tivi 17:24, 25; Salamo 36:9) Makuri miorope Vita are opaita karu lei makuri leita ore.

  • Evera soa voa, Ualare are karu lei makuri leiape. Mearovaeka voa are lei itoipe karu hariaharia 8, ereve fari are Baibel voa. Karu hea ere opi soa horua haria, a karu aea are opi sare 4 haria tapu oti voa eaeape!—Ioane 11:39-44.

  • Ualare are haikaeai kofa lofeare ata leiti roi. Iehova are opai haikaeai kao, lofeare vei opai are sarorapi kaoleiti roi. (1 Korinito 15:26) Ualare are “haikaeai” kofa opaita karu lei itoi roi, aeata ere mearovaeka voa makuri ata ovai roi.—Iobu 14:14, 15.

 MEA LALASI Ō SESEOVAIA

Leafeare vei ereita opasora lei aeata opaitore?

Lea lalasi ve tova ō are GENESE 3:17-19 aeata ROMA 5:12 voa.