Ankan kxpulakni

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

Revista Makatsinina knixatuwa tachuwin makgtayanan nakamasiyanikan kamanan

Revista Makatsinina knixatuwa tachuwin makgtayanan nakamasiyanikan kamanan

Kaʼakxilhti la kamakgtayanit makgapitsi natlatni revista Makatsinina knixatuwa tachuwin xlakata nakamasiyanikgo xkamanankan napaxkikgo Dios.