Ankan kxpulakni

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

Makatsinina knixatuwa tachuwin chan kxnakujkan laktsu kamanan Dinamarca

Makatsinina knixatuwa tachuwin chan kxnakujkan laktsu kamanan Dinamarca

Akgtum familia xalak Dinamarca paxtikatsinikgo xlakata Makatsinina knixatuwa tachuwin.