Ankan kxpulakni

Ankan xlipulaktiy niku tsuku

Xtatayananin Jehová

totonaco

Warwick (xapulana tamakatsin)

Warwick (xapulana tamakatsin)

Tlawamaka niku napulalinkan xtaskujutkan xtatayananin Jehová xlikalanka katiyatni.