Ankan kxpulakni

Ankan xlipulaktiy niku tsuku

Xtatayananin Jehová

totonaco

La klichuwinanaw Dios xlikalanka katiyatni

La klichuwinanaw Dios xlikalanka katiyatni

Unu wi videoclip xla video Xtatayananin Jehová: lakkaxwilikgo la nalichuwinankgo xalakwan xalaksasti, tlawakgonit xtatayananin Jehová.