Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

¿Kgalhi JW Library likgalhtawakga kkintachuwin?

¿Kgalhi JW Library likgalhtawakga kkintachuwin?

Ni xmakgasni wilikan xasasti tachuwin. Xlakata tlan naʼakxilha lista likgalhtawakga ktachuwin nema anan, kapita niku wan Tachuwin.