Ankan kxpulakni

Ankan xlipulaktiy niku tsuku

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

totonaco

Tuku tlan nawanaw akxni nalichuwinanaw Dios

¿Kgaxpatputuna lakwan tamakatsin?

¿Kgaxpatputuna lakwan tamakatsin?

Xlakata anan lhuwa nitlan tamakatsin, ¿niku tlan natekgsaw lakwan tamakatsin? Uma video masiya la tlan namastayaw folleto Lakwan tamakatsin masta Dios.