La nalimaklakaskinaw Internet xlakata xatapaxuwan namastayaw tumin

LA TLAN NAMAKTIYA