Ankan kxpulakni

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

Jehová namakgtayayan

Jehová namakgtayayan

Uma video masiya la akgtum texto xalak Biblia makgtaya Grayson na’akxilha pi ni talakaskin nialh nakgalhi talakgalhin xlakata namakgapaxuwa Jehová.