Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

 TAKILHTLIN 59

Kamalankiw Jehová

Kalaksakti akgtum grabación nema takgaxmata
Kamalankiw Jehová

(Salmo 146:2)

 1. 1. Kakilhtliniw

  kiDios Jehová.

  Kintlatikan chu kanajlaniyaw.

  Tu lu xatlan

  kinkamaxkin,

  latamat chu nachuna tu wayaw.

  ¡Nakmalanki Dios ti lu paxkinan!

 2. 2. Kaskujnaniw

  tlati Jehová.

  Tlan likatsi chu kinkapaxkiyan.

  Kaks nakgaxmat

  tu nakwani

  chu xlitliwakga kilimakgtaya.

  ¡Klipaxuwa kpalakachuwinan!

 3. 3. Kamalankiw

  lanka Jehová.

  Namatliwakglha ti lakgaputsa.

  Tapaxuwan

  kalimini

  latamanin tiku lipawankgo.

  ¡Nakmalanki xliputum kinaku!