Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

 TAKILHTLIN 49

Kamakgapaxuwaw xnaku Jehová

Kalaksakti akgtum grabación nema takgaxmata
Kamakgapaxuwaw xnaku Jehová

(Proverbios 27:​11)

 1. 1. Putum kilhtamaku Jehová,

  tu wana wix ktlawaputun.

  Wa tu kmalaknunin kiDios

  xalipaxuw ktlawaputun.

 2. 2. Miskujni ti xatalipaw

  chali chali wa kimaxki

  wa tuku nakimakgtaya

  chu tuku wix malankiyan.

 3. 3. Kakimakgtaya Dios Jehová

  xlakata ni nakmakgxtakgan.

  Putum kilhtamaku Jehová

  kaj wix lu nakmalankiyan.