Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

 Takilhtlin 151

Natakatsi tiku xkamanan Dios

Natakatsi tiku xkamanan Dios

Kamakti:

(Romanos 8:19)

 1. Kilhtamaku lakatsu wi

  akxni natakatsi

  tiku kalaksakli Jehová

  namapakgsinankgo.

  (ESTRIBILLO)

  Xasantos xkamanan Jehová

  chu Cristo Malana.

  Makxtum natatlajanankgo

  chu napaxuwakgo.

 2. Xmalanakan malananin

  nakatasanikgo

  tiku na’ankgo nak akgapun

  namapakgsinankgo.

  (ESTRIBILLO)

  Xasantos xkamanan Jehová

  chu Cristo Malana.

  Makxtum natatlajanankgo

  chu napaxuwakgo.

  (PUENTE)

  Armagedón titaxtulha

  natamakgaxtokgkgo.

  Tapaxuwan nakgalhikgo

  putum kilhtamaku.

  (ESTRIBILLO)

  Xasantos xkamanan Jehová

  chu Cristo Malana.

  Makxtum natatlajanankgo

  chu napaxuwakgo.

(Na kaʼakxilhti Dan. 2:34, 35; 1 Cor. 15:51, 52; 1 Tes. 4:15-17.)