Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

 Takilhtlin 141

Putsamaw tiku paxkikgo takaksni

Putsamaw tiku paxkikgo takaksni

Kamakti:

(Lucas 10:6)

 1. Cristo kalinilh xaxlikana chu,

  xanikuta maski klhkaknan

  lu xmasiya xlakata Dios.

  Xla lu xkalakgkatsan latamanin;

  lata kxkgakga,

  xkalini xtalakgalhamanin.

  Kit nachuna ktlawaputun,

  latamanin kwaniputun

  pi lu tlakg tlan nawan kakilhtamaku.

  (ESTRIBILLO)

  Kputsaputun

  wanti patinankgo chu tiku

  kgalhiputun

  tiku nalakgmaxtu chu

  xtalakgalhaman Dios

  lakaskinkgo.

 2. Lu lakatsu wi kakilhtamaku;

  lu lhuwaku ti lakaskin,

  xwanika wantuku wan Dios.

  Lhuwa tapaxkit nalitlawayaw

  kakawaniw pi wa Dios ti

  lu kalakgkatsankgo.

  Kkachikinin chu kkatijin,

  nakgaxmatkgo latamanin

  nakatekgsaw ti paxkikgo tu xla Dios.

  (ESTRIBILLO)

  Kputsaputun

  wanti patinankgo chu tiku

  kgalhiputun

  tiku nalakgmaxtu chu

  xtalakgalhaman Dios

  lakaskinkgo.